Nieuws

Nieuws

RSS
 • Sluiting zeven consultatiebureaus

  (22-02-2017)

  In 2017 worden zeven van de tien consultatiebureaus binnen de gemeente gesloten. De drie consultatiebureaus waar u vanaf 1 april 2017 terecht kunt zijn: Buitenpost, Surhuisterveen en Kootstertille.

 • GGD Fryslân vaccineert 9-jarigen en 13-jarige meisjes

  (22-02-2017)

  In maart en april 2017 vinden de jaarlijkse groepsvaccinaties plaats in de provincie Fryslân. Alle kinderen geboren in 2008 en meisjes geboren in 2004 worden door GGD Fryslân uitgenodigd.

 • Informatieavond bruggen Strobosser Trekfeart

  (22-02-2017)

  De bruggen over de Strobosser Trekfeart zijn meer dan een eeuw oud en zijn in beheer en eigendom van de provincie Fryslân. Omdat de brugdekken en de funderingen niet meer sterk genoeg zijn voor het huidige verkeer, gaat de provincie Fryslân deze bruggen renoveren.

 • Ontwerp Saneringsprogramma Wegverkeerslawaai N355/N369 Jistrum/Twijzel/Buitenpost/Kootstertille

  (16-02-2017)

  Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen maakt op grond van artikel 87j, tweede lid, en artikel 89 van de Wet geluidhinder in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat gedurende zes weken het ontwerp-saneringsprogramma ‘Wegverkeerslawaai N355/N369 Jistrum/Twijzel/Buitenpost/Kootstertille’ met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage ligt.

 • College: houd aansprakelijkheid sportterreinen bij gemeente

  (16-02-2017)

  Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen stellen de gemeenteraad voor om de aansprakelijkheid voor sportterreinen niet aan de sportverenigingen over te dragen. Het college wil de clubs faciliteren door aansprakelijkheid bij de gemeente te houden.

 • College Achtkarspelen trapt dorpentoer af in Augustinusga

  (15-02-2017)

  Dinsdag 14 februari bracht het college van Achtkarspelen een bezoek aan Augustinusga. Het was de aftrap van een toer die burgemeester en wethouders voor de zomer langs alle 11 dorpen in de gemeente leidt. Het college wil zichtbaar en benaderbaar zijn en in gesprek komen met inwoners en belangenorganisaties.

 • Verkoop kavels Buitenpost aan bouwbedrijven

  (15-02-2017)

  De gemeente Achtkarspelen stelt zes bouwkavels in Buitenpost beschikbaar aan bouwbedrijven. Het gaat om de kavels Lutkepost 2c t/m 2h in Buitenpost. Ook particulieren kunnen zich nog steeds inschrijven voor de bouwterreinen.

 • Ervaringen met het dorpenteam

  (15-02-2017)

  Heeft u contact gehad met het dorpenteam? Bent u hulpvrager of mantelzorger? Dan willen wij graag uw ervaringen horen. De Wmo-raad en de cliëntenraad zijn een onderzoek begonnen om met inwoners te praten over hun ervaringen met het dorpenteam.

 • Onthulling naambord Reaskuorre

  (14-02-2017)

  Dinsdag 14 februari heeft wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen het Friestalige naambord van Reaskuorre onthuld. Dit buurtschap is bewust gekozen omdat het één van de buurtschappen is waarvan de naam in 1958 al in het Fries vastgesteld is.

 • Werkzaamheden Oude Dijk

  (07-02-2017)

  In 2017 wordt een gedeelte van de Oude Dijk tussen Buitenpost en Kootstertille onder handen genomen. Op woensdag 25 januari 2017 heeft hierover een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis in Buitenpost.

 • Amateurkunst- en leefbaarheidssubsidie 2017

  (18-01-2017)

  Muziek-, toneel- en zangverenigingen in Achtkarspelen kunnen in 2017 een subsidieaanvraag indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 1 april 2017 bij ons binnen zijn. Op grond van de Subsidieregeling Samenleving beoordelen wij vervolgens of u voldoet aan een aantal eisen.

 • Kulturele Haadstêd 2018: 50 shades of green

  (04-01-2017)

  50 shades of green (50SOG) is een sociaal artistiek project rond papier scheppen van gras, met als thema’s transities, verbinding en waarde.

 • Groen licht voor spelen op kunstgras met rubbergranulaat

  (19-12-2016)

  Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan, concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

 • Openingstijden en inzameling huisvuil rond de feestdagen

  (14-12-2016)

  Woensdag 21 december is het gemeentehuis/politiepost gesloten voor het publiek vanaf 14.00 uur. We zijn wel telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur. Maandag 26 december (2e kerstdag) is het gemeentehuis/politiepost gesloten.

 • Kulturele Haadstêd 2018: Portraits & Paradise

  (07-12-2016)

  Portraits refereert naar de vele portretten van de hand van Willem Bartel van der Kooi. Schilder Willem Bartel van der Kooi werd geboren op 13 mei 1768 in Augustinusga. Paradise vestigt aandacht op de prachtige natuurlijke omgeving van Augustinusga en Achtkarspelen in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden waar het geheel zich zal afspelen.

 • Prestatieafspraken tussen gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad

  (01-12-2016)

  De gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2017. De prestatieafspraken dragen bij aan de doelstellingen in de woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’. Het is de eerste keer dat door de drie partijen prestatieafspraken zijn gemaakt in het kader van de nieuwe woningwet, die het maken van afspraken verplicht stelt.

 • Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen werkt voor iedereen

  (01-12-2016)

  Het college van b&w van Achtkarspelen heeft besloten om de stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) op te richten. De MOA wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar werkzoekenden van elkaars kwaliteiten en netwerken gebruik kunnen maken.

 • Energie besparen tijdens de Warm Wonen Weken

  (02-11-2016)

  Tijdens de ‘Warm Wonen Weken’ van het Duurzaam Bouwloket kunnen woningeigenaren 10% korting krijgen voor het toepassen van energiebesparende maatregelen waarvoor ook nog eens twee subsidieregelingen beschikbaar zijn.

 • Glasvezel in Achtkarspelen

  (18-07-2016)

  Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft op 12 juli besloten om, gezamenlijk met de gemeenten in Fryslân, een minderheidsbelang met aandeden te nemen in KabelNoord.

 • Meerderheid raad Achtkarspelen zegt vertrouwen in wethouders op

  (14-07-2016)

  Een meerderheid van 11 raadsleden (PvdA, CDA en CU) heeft het vertrouwen in alle drie de wethouders van Achtkarspelen opgezegd.

 • Solarfields heeft beste plan voor Sinnegreide Achtkarspelen

  (19-05-2016)

  Het plan van ontwikkelaar Solarfields, voor de realisatie en exploitatie van een Sinnegreide (zonneweide) bij Buitenpost, is als beste beoordeeld. Met de partij uit Groningen gaat Achtkarspelen verder in gesprek over het aangaan van een overeenkomst, de nadere uitwerking en communicatie.

 • Gemeente Achtkarspelen lanceert energiesubsidie check 

  (29-04-2016)

  Bent u bezig met het verduurzamen van uw woning en gaat u energiebesparende maatregelen toepassen?

 • Subsidieregeling activiteiten en projecten KH2018 Achtkarspelen

  (28-04-2016)

  De gemeente Achtkarspelen heeft subsidiemogelijkheden voor activiteiten en projecten in het kader van KH2018. Tot en met 2018 is € 55.000 beschikbaar voor activiteiten en projecten, waarvan € 15.000 in 2016, € 30.000 in 2017 en € 10.000 in 2018.

 • Vluchtelingenopvang in Achtkarspelen

  (21-04-2016)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen.

 • Gemeenteraad: Plan voor noodopvang en huisvesting statushouders

  (01-04-2016)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen.

 • 24 Friese gemeenten helpen inwoners op weg met energiebesparing 

  (21-01-2016)

  Op maandag 18 januari 2016 werd het Duurzaam Bouwloket officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Achtkarspelen.

Archief

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 53 55 87 57. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?