Home > Loket > Producten en diensten > Instellingen voor mensen met een handicap

Instellingen voor mensen met een handicap

Samenvatting

Hieronder vindt u contactgegevens van instellingen voor mensen met een handicap.

Dagcentrum gehandicapten

Activiteitencentrum De Swette (Talant)
De Nachtegaal 24
9231 JN Surhuisterveen
Tel. (0512) 36 41 41

Friese Platform Zorg (FPZ)

Het FPZ is een samenwerkingsverband waarin vragers en aanbieders zich gezamenlijk inzetten voor de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. De kerntaken zijn:

  • Indicatiestelling: de vaststelling dat een cliënt behoort tot de doelgroep en het beoordelen van de zorgvraag.
  • Zorgtoewijzing: het tot stand brengen van een objectieve en eerlijke verdeling van aanwezige zorg over de cliënten.
  • Registratie: het registreren van gegevens ter ondersteuning van de processen van indicatiestelling en zorgtoewijzing.

Zuiderkruisweg 2
8938 AP Leeuwarden
Tel. (058) 288 19 00
Fax (058) 288 16 00

Daeldersplak keramiekwerkplaats

Daeldersplak biedt kleinschalig dagbesteding aan mensen met een handicap en aan mensen met een persoonsgebonden budget. Op www.daeldersplak.nl vindt u alle informatie.

Gezinsvervangende tehuizen

Kijk op www.talant.nl voor alle informatie.

Woon, werk en- leervoorziening voor mensen met een licht verstandelijke en/of psychische beperking vanaf 18 jaar

De 4 elementen - Wonen en werken Stroobos
www.campingde4elementen.eu

Deze pagina