Home > Ondernemen > Ondernemersscan Duurzaam Ondernemen

Ondernemersscan Duurzaam Ondernemen

Duorsum dwaande ondernemersscan

Om alle ondernemers eenvoudig kennis te laten maken met duurzaam ondernemen is de 'Duorsum Dwaande ondernemersscan' ontwikkeld. Deze unieke quickscan is voor alle ondernemers eenvoudig en snel in te vullen. Op deze manier krijgt het bedrijf snel inzicht in de stand van zaken van hun bedrijf op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kansen en mogelijkheden voor de ondernemer worden op deze manier snel in beeld gebracht.

Doe de Duorsum dwaande ondernemersscan.

Koploperstraject

Dit project is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid 'Duorsum yn de Wâlden' (dit is Fries voor: 'Duurzaam in de Friese Wouden') van de gemeente. In het project zijn de bedrijven en de gemeente concreet met duurzaam ondernemen aan de slag gegaan. Op deze manier willen zij zelf meer inzicht te krijgen in de kansen die duurzaam ondernemen hen biedt. Bovendien hopen zij ook aan anderen te laten zien dat duurzaam ondernemen niet lastig maar juist leuk kan zijn en voordelen kan opleveren voor de bedrijven zelf.

Duurzaam ondernemen is namelijk meer dan goede doelen ondersteunen: het biedt kansen voor innovatie. Vorig jaar is de eerste groep 'koplopers' van start gegaan. In het eerste traject bleek dat de acties die de bedrijven naar aanleiding van het traject hadden genomen naast milieu- of maatschappelijke winst vaak ook een positief financieel resultaat kenden. De bedoeling is om het traject dit jaar te vervolgen met een nieuwe groep 'koplopers'.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het koploperstraject of duurzaam ondernemen? Dan kunt u contact opnemen met:

Ilona Boekhorst - Accountmanager Bedrijven
Telefoon: (0511) 54 82 00 / 06 23 12 52 37
E-mail: i.boekhorst@achtkarspelen.nl.

Deze pagina