Home > Wonen en leven > Loket > Milieustraat

Milieustraat

Samenvatting

U kunt uw afval kwijt bij het gemeentelijke Milieuterrein Lutkepost.

Openingstijden milieuterrein

Elke werkdag, behalve woensdag, van 8.00 -12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur. Zaterdag van 9.00 - 11.30 uur.

Gesloten op de volgende feestdagen: Eerste en Tweede Kerstdag/Nieuwjaarsdag/Tweede Paasdag/Koningsdag/Hemelvaart en Pinksteren.

Wat moet ik doen?

U kunt uw afval wegbrengen naar:

Milieuterrein Lutkepost: Lutkepost 18a in Buitenpost.

Openingstijden milieuterrein

Elke werkdag, behalve woensdag, van 8.00 -12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur. Zaterdag van 9.00 - 11.30 uur.

Gesloten op de volgende feestdagen: Eerste en Tweede Kerstdag/Nieuwjaarsdag/Tweede Paasdag/Koningsdag/Hemelvaart en Pinksteren.

Contact met de Omrin

SYP is het Service Ynformaasje Punt van Omrin. U kunt bij SYP terecht voor uw vragen over afval en milieustraten. U kunt SYP bereiken via het telefoonnummer 0900 2100215 (lokaal tarief) of via mail syp@omrin.nl. SYP is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.

Op www.omrin.nl vindt u nog meer informatie over afvalinzameling en kunt u bijvoorbeeld ook grofvuil aanmelden en een afvalkalender downloaden.

Kosten

Haaltarief Omrin

Grof tuinafval € 18,00 per m³
Grof huishoudelijk afval € 30,00 per m³

Gratis afval wegbrengen

Vanaf 1 januari 2015 hoeft u niet meer apart te betalen voor het brengen van afval naar milieuterrein Lutkepost. Voorheen moest u voor het brengen van grof huishoudelijk en tuinafval het zogenoemde 'slagboomtarief' betalen.

Door aan de poort geen kosten meer te rekenen hopen we dat er een betere afvalscheiding plaatsvindt. Afval dat eigenlijk naar de milieustraat moet, verdwijnt nu soms nog in het restafval.

Identiteitsbewijs

Het kosteloos brengen van afval geldt alleen voor inwoners van Achtkarspelen, omdat zij hiervoor afvalstoffenheffing betalen. Om die reden zult u, wanneer u afval naar het milieuterrein brengt, gevraagd worden u te legitimeren. Bij het bezoek moet u daarom een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Let op!

Het gratis brengen van afval geldt alleen voor particulieren (dus geen bedrijven). Afval kan alleen gebracht worden met auto en/of aanhanger. Landbouwvoertuigen en vrachtwagens met afval worden niet geaccepteerd.

Deze pagina