Home > Wonen en leven > Loket > Snoeihout verbranden

Snoeihout verbranden

Samenvatting

Wilt u snoeihout verbranden? Dat mag als u zich houdt aan een aantal regels.

Wat moet ik doen?

Snoeihout verbranden digitaal doorgevenDoe uw melding met het digitale formulier ‘snoeihout verbranden’ (hiervoor heeft u DigiD nodig).

Als u geen DigiD heeft kunt u het formulier downloaden onder 'Documenten' op deze pagina. Dit formulier kunt u afdrukken, invullen en per post naar de gemeente versturen. U mag het formulier ook persoonlijk afgeven bij de balie van het gemeentehuis.

Hoe verloopt de melding?

Als uw melding is binnengekomen worden uw gegevens beoordeeld door de gemeente. Als de gemeente akkoord is dan krijgt u de originele aanvraag weer retour gestuurd, inclusief de toestemming.

Voorwaarden

Snoeihout verbranden mag in de gemeente Achtkarspelen als u zich houdt aan een aantal algemene voorschriften en als het verbranden buiten de bebouwde kom plaatsvindt. Ook moet u in het bezit zijn van een geldige ontheffing van de gemeente. De precieze voorschriften vindt u onder 'Documenten'.

Snoeihout verbranden 1 april - 15 juli verboden!

Op 1 april begint het officiële broedseizoen. Tijdens het broedseizoen mag er geen snoeihout worden verbrand omdat er een grote kans is dat vogels inmiddels nesten in de bulten hout hebben gemaakt of dat andere dieren er een onderkomen in hebben gevonden.

Het is in de Flora- en faunawet verboden om nesten en dergelijke te vernielen of te verstoren. Het broedseizoen duurt tot 15 juli. Vanaf die datum mag er weer snoeihout worden verbrand.

Documenten

Deze pagina