Het college van Achtkarspelen heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van 6,5 miljoen euro. ‘Het positieve saldo op de jaarrekening is vooral te danken aan een éénmalige opbrengst van de verkoop van Eneco aandelen’, aldus wethouder Harjan Bruining. ‘De reservepositie van de gemeente is dankzij dit resultaat verbetert tot ruim 23 miljoen.’

Uitvoering beleid

Door de impact en gevolgen van Corona is er veel veranderd. Sinds maart 2020 worden de inwoners van onze gemeente volop geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Ondanks deze uitdagende situatie hebben we geprobeerd onze plannen uit te voeren en vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de nieuwbouw van zwembad De Kûpe in Buitenpost en de start van het centrumplan in Surhuisterveen. Een groot deel van het bedrijfsleven en het verenigingsleven heeft het zwaar. Om deze ondernemers tegemoet te komen, zijn diverse regelingen beschikbaar gesteld. Waar knelpunten blijven wordt gekeken of maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Daarnaast zijn er compensatiepakketten beschikbaar gesteld voor de diverse beleidsterreinen.

Onzekerheden

Voor de komende jaren zijn er echter nog veel onzekerheden. De herverdeling van het gemeentefonds lijkt een greep uit de kas van Achtkarspelen te zijn. Daarnaast zijn nog geen structurele oplossingen voor de extra kosten en open-einde regelingen van de jeugdzorg en de WMO.

Kadernota, begroting en jaarrekening

Het college maakt elk jaar een kadernota waarin de voorlopige plannen en de bijbehorende kosten voor het komende jaar staan. De raad stelt via de begroting deze plannen en bijbehorende kosten definitief vast. De begroting is de kadernota met daarin opgenomen de ontwikkelingen die na de behandeling zijn opgetreden. De jaarrekening is het de financiële verantwoording van het gevoerde beleid. Donderdag 1 juli behandelt de raad de jaarrekening 2020.

Relevant nieuws

 • Herinrichting Oude Dijk geëvalueerd

  In januari 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de Oude Dijk beter in te richten. De maatregelen zijn geëvalueerd en samengevat.
 • Start werkzaamheden Alde Dyk

  Dinsdagochtend gaf wethouder Max de Haan het startsein voor de werkzaamheden aan de Alde Dyk in Kootstertille. De weg tussen de rotonde en de Pinksterblomstrjitte wordt opnieuw ingericht om geluidsoverlast te verminderen en een veiligere verkeerssituatie te creëren. 
  Max de Haan bij wegwerkzaamheden Alde Dyk
 • Positief zwemadvies voor recreatiestrand Skûlenboarch

  Dit jaar staat het recreatiestrand nabij Drogeham en Kootstertille voor het eerst op de lijst van de provincie met veilige en schone zwemlocaties.
  Zwemstrand Skûlenboarch