Omrin verzorgt de afvalinzameling in de gemeente Achtkarspelen. Voor informatie, het aanvragen van (nieuwe) container(s) of het doorgeven van een vermiste container kunt u Omrin telefonisch bereiken op 0900 - 210 0 215.

Afvalkalenders kunt u via Omrin.nl(externe link) opvragen of uitprinten. Wilt u een extra container? Neem dan contact op met de gemeente.

Hoe werkt het?

Uw container aan de weg

De dag waarop het afval bij u wordt opgehaald, zet u vanaf 07.00 uur de container(s) op de volgende manier aan de weg:

  • Op een afstand van minimaal 10 cm naast elkaar;
  • Niet meer dan 50 cm van de straatrand plaatsen;
  • Niet zwaarder dan 70 kg. De vuilniswagen kan een gewicht van méér dan 70 kg niet omhoog halen.

Het is prettig en veilig wanneer u uw container zo snel mogelijk na het legen weer van de weg haalt. Uiterlijk aan het einde van de inzameldag moet uw container van de weg af zijn.

Container niet geleegd

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw container niet is geleegd. U kunt contact opnemen met het Service Ynformaasje Punt (0900) 2100 215 om te vragen wat er aan de hand is. U kunt daar ook bespreken hoe uw container alsnog kan worden geleegd.

Container verdwenen

Er kunnen drie dingen aan de hand zijn:

  • Uw container is in de vuilniswagen gevallen
  • Eén van de buren heeft zich vergist en heeft de verkeerde container mee naar huis genomen
  • Uw container is gestolen

U kunt in deze gevallen de volgende dingen doen:

  1. Bel naar het Service Ynformaasje Punt (0900) 2100 215. Als uw container in de vuilniswagen is gevallen, weten de medewerkers van het callcenter daarvan. De chauffeur van de vuilniswagen geeft dit namelijk door. U krijgt zo snel mogelijk een vervangende container thuisbezorgd.
  2. Het kan zijn dat een van de buren zich vergist heeft. Vraag bij de buren of zij misschien uw container hebben meegenomen.

U krijgt binnen een paar dagen een vervangende (niet altijd nieuwe) container thuisbezorgd.

Kapotte container

Neem contact op met het Service Ynformaasje Punt via (0900) 2100 215. Als de wieltjes of het deksel vastlopen of stuk zijn, komt Omrin dit repareren. Is de container gescheurd of onherstelbaar beschadigd door de vuilnisauto? Dan vervangt Omrin de container gratis.

Is de container door uw schuld beschadigd? Dan betaalt u zelf hiervoor de vervangingskosten. In geval van brand kunt u deze kosten bij de verzekering claimen.

Container aanvragen

Grijze en groene containers kunnen worden aangevraagd:

  • voor een nieuwbouwwoning waar nog geen containers aanwezig zijn;
  • voor een bestaande woning waar geen containers aanwezig zijn. Als bij verhuizing geen containers worden aangetroffen, vraagt u eerst bij de oude bewoners waar ze gebleven zijn. De containers mogen namelijk niet worden meegenomen, want zij horen bij het huis. Mocht de container niet te achterhalen zijn dan moet u dit aan Omrin doorgeven. Als (na de wekelijkse inzameling) blijkt dat uw container weg is, moet u dit aan Omrin doorgeven. Er is een verklaring van vermissing van de politie nodig.

U kunt een container voor klein chemisch afval aanvragen, als u klein chemisch afval wilt scheiden en nog geen container voor klein chemisch afval van de gemeente heeft ontvangen.

Meer containers nodig?

Heeft u meer containers nodig, dan kunt u tegen vergoeding een extra container aanvragen. Neem voor informatie hierover contact op met de gemeente.

De gemeente Achtkarspelen is in samenwerking met Omrin voortdurend bezig de afvalinzameling te verbeteren.

Identificatiesysteem containers

Door een identificatie- en registratiesysteem voor minicontainers willen we de inzameling zowel kwalitatief als kwantitatief verbeteren. De containers zijn voorzien van een chip, waarin postcode en huisnummer zijn verwerkt. Door de chip herkennen de huisvuilwagens de container en registreren automatisch de gegevens in de boordcomputer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om inzicht te krijgen in de hoeveelheden en soorten afval die worden aangeboden en niet voor een systeem van betaling per kg of per lediging. Voordeel voor u is dat de container op uw huisadres geregistreerd staat en hierdoor in de toekomst, bijvoorbeeld bij diefstal, niet meer voor anderen bruikbaar is.