Het bedrijventerrein Oastkern is enkele jaren geleden weer opgewaardeerd. Hierdoor ligt er nu een net en compleet industrieterrein. Voor deze opwaardering is nauw samengewerkt tussen de ondernemers en de gemeente. 

Locatie

De locatie is een gemengd bedrijventerrein van ongeveer 37 hectare. De kavels langs het kanaal zijn geschikt voor bedrijven met watergebonden activiteiten. Er zijn nog enkele kavels in verschillende grootte beschikbaar, waaronder een ruime strook langs het PM kanaal! Hier gaat het om kavels zonder bedrijfswoning. Langs de Alde Dyk zijn enkele kavels beschikbaar waar wel een bedrijfswoning mogelijk is. De grootte van de kavel varieert vanaf ongeveer 1500 m2.

De ontsluiting van het terrein loopt door het centrum van het dorp. En ook al is het dorp hier voldoende voor ingericht, er is hierdoor wel speciale aandacht voor de transportbewegingen van de te vestigen bedrijven.

Kaveluitgifte

De gemeente gaat graag met u in gesprek om een passende kavel voor u te vinden. De gemeente wil hier graag maatwerk in bieden. Langs het PM kanaal hebben we nog een grote kavel van 1,5 ha beschikbaar, waarop watergebonden bedrijvigheid kan plaatsvinden. Bij deze kavel kan geen bedrijfswoning. Daarnaast zijn er nog enkele woon-werk kavels beschikbaar.

Grondprijzen

De grondprijs voor deze locatie is € 37,50 per m², exclusief BTW (prijspeil 2019). Voor een eventuele bedrijfswoning wordt nog een toeslag gerekend die bij afname van de kavel in rekening wordt gebracht.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Jeldrik Doevendans
Accountmanager Bedrijven
Telefoon: 06 38 29 90 74 / (0511) 54 87 10
E-mail: j.doevendans@achtkarspelen.nl