2 procent van de oppervlakte van onze gemeente bestaat uit bermen. Wegbermen zijn waardevolle natuurterreinen. Toch staan deze ‘linten’ door het cultuur­landschap onder druk. De gemeente doet daarom aan bermbeheer: het omtoveren van saaie, eentonige bermen naar kleurige, bloemrijke bermen.

Bermbeheer tot en met de jaren zeventig

Tot in de jaren zeventig werden bermen gedeeltelijk door hobbyboeren en melkveehouders gebruikt. De productie werd verhoogd door de berm te bemesten. Maar door de toenemende verkeersdrukte werd het uitvoeren van deze vorm van bermbeheer steeds gevaarlijker. De bermen werden toen door de zogenoemde klepelmaaiers gemaaid. Ze werden kort geschoren en geen plantje kreeg meer de kans om op te komen. Het maaisel bleef liggen en werd een verstikkende strooisellaag die de opkomst van kruiden verstoorde. Gevolg: de bermen zagen er saai, eentonig en kleurloos uit.

Bermbeheer vanaf de jaren tachtig

In het begin van de jaren tachtig ging het roer om. Het 'ecologisch bermbeheer' werd ingevoerd. Er werd gekozen voor een verschralend bermbeheer. Verschralend bermbeheer wil zeggen dat er één of twee keer gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd. Het effect was verbluffend. De bermen bloeiden op. De diversiteit nam heel snel toe en zeldzame planten keerden terug in de berm. De berm ontwikkelde zich tot een waardevol, maar weinig opgemerkt natuurgebied.

Meer zeldzame plantensoorten

Er kwamen meer plantensoorten en het aantal minder algemene plantensoorten nam toe. Ook werd de plantengroei bloemrijker waardoor vlinders nu kunnen snoepen van de nectar, muizen er doorheen kunnen trekken en als maaltje voor de roofvogels kunnen dienen. Ook vleermuizen gingen gebruik maken van de lintvormige verbindingen. Zo hebben de bermen zich ontwikkeld tot ecologische verbindingszones.

Niet alleen is er een grotere diversiteit aan plantensoorten. In de met bomen beplante bermen die veel in onze gemeente voorkomen, zien we ook verschillende, soms zeldzame paddenstoelen.

Kiezen tussen verkeer en natuur

De gemeente moet altijd keuzes maken tussen de verkeerstechnische taak van de berm (stabilisatie, vluchtmogelijkheid, wegmeubilair zoals bermplanken en verkeersveiligheid) en de natuur- en landschapswaarde. Zo is de eerste meter van de berm erg belangrijk voor de verkeersveiligheid. Hier wordt dus bij het beheer geen rekening gehouden met de natuur- en landschapswaarde. Aansluitend op de eerste meter wordt in onze gemeente ongeveer veertig hectare op een natuurlijke wijze beheerd.