We houden u via deze pagina op de hoogte van de situatie in de gemeente rondom het coronavirus en de maatregelen die worden getroffen

   Meer informatie

   Op de sites van onder andere de GGD Fryslân en het RIVM vindt u meer informatie over het coronavirus, waaronder veelgestelde vragen en de geldende richtlijnen.

   Heeft u vragen over corona of de Britse variant? U kunt terecht bij de advieslijn van GGDFryslân: (088) 229 93 33.

   Vaccineren

   Het vaccineren tegen het coronavirus is in volle gang. Informatie over het vaccineren vindt u op de website van GGD Fryslân. Als u niet met eigen vervoer of met het inschakelen van uw sociale netwerk naar de priklocatie kunt komen, kunt u het volgende overwegen. 

   • Heeft u een Valys-pas? Neem dan contact op met Valys: telefoonnummer 0900-9630
   • Heeft u een taxipas van Wmo? Neemt contact op met Jobinder: telefoonnummer 0900-4050500

   Is bovenstaande niet van toepassing? Neem dan contact op met Welzijnsorganisatie Kearn, telefoonnummer 0511-465200 tussen 9.00 en 12.00 uur. Zij kijken of er een vrijwilliger beschikbaar is die met u kan reizen. Is dit niet mogelijk? Neem dan contact op met uw huisarts om u in de huisartsenpraktijk te laten vaccineren. De huisarts heeft op dit moment waarschijnlijk nog geen geschikt vaccin. Het duurt in dat geval langer voordat u de vaccinatie kan ontvangen.

   Hulp voor ondernemers

   Ook ondernemers worden zwaar getroffen door het coronavirus. Het kabinet heeft verschillende landelijke maatregelen genomen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. De gemeente heeft gekeken welke ondersteuning zij kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen van de Rijksoverheid. 

   Openingstijden gemeentehuis en milieustraat 

   Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis in Buitenpost alleen geopend voor publiek mét een afspraak

   De milieustraat zijn gewoon open. Wel zijn extra maatregelen genomen. Er mogen maximaal 5 auto’s tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn. Dit betekent dat (in geval van drukte) wachttijden kunnen toenemen. Meer informatie vindt u op de website van de Omrin

   Huwelijken

   De coronamaatregelen hebben gevolgen voor de huwelijksceremonies. Er gelden bepaalde regels binnen gemeente Achtkarspelen.

   Scholen en kinderopvang

   Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand. Kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen wel naar de basisschool of naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

   Sport

   Het coronavirus heeft invloed op de sport in de gemeente. Sporthallen, gymzalen en het zwembad zijn gesloten. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

   Toerisme

   Ook het toerisme in de gemeente wordt geraakt door de getroffen coronamaatregelen. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een subsidie. Kijk voor meer informatie op de website van SNN.

   Zorg en ondersteuning

   Het coronavirus heeft grote impact op de Mienskip. Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven en afstand houden. 

   Bel voor vragen over het coronavirus met het landelijke publieksnummer 0800 - 1351. Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig? Neem contact op met de Rode Kruis Hulplijn: 070 - 445 58 88.