Het doel van de werkgroep is om te komen met een advies waarin de openbare ruimte van het winkelgebied uitnodigt om te (ver)blijven en die aansluit bij het gebruik van de aanliggende gebouwen. Daarnaast moet deze goed te onderhouden zijn en de bereikbaarheid van het centrum niet beperken. De groep bestaat uit Gerrie Posthumus (Modique Mode), Johan Wiersma ( Wiersma ICT, bestuurslid BCB), Tilly Kuipers (vicevoorzitter PBB), Jeldrik Doevendans (accountmanager bedrijven van de gemeente) en wordt geleid door Tjeerd Douma (manager retailvastgoed) als onafhankelijk voorzitter.

Enquête

Voor de werkgroep was het belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de ondernemers vinden, hoe hun situatie is, wat ze van het huidige winkelgebied vinden en wat hun wensen zijn. Om op deze vragen een antwoord te krijgen heeft de werkgroep meerdere gesprekken gehad met de ondernemers en vastgoedeigenaren rondom de winkelstraat. Ook is er een enquête verspreid. Deze is inmiddels afgerond en de informatie wordt geïnventariseerd. Daarnaast wordt er gekeken naar de parkeerbehoefte en de verkeersstromen.

Samenstelling werkgroep

Op 22 oktober 2020 is door de gemeenteraad de Centrumvisie Buitenpost vastgesteld. Het uitgangspunt van de centrumvisie is een compacter winkelgebied en een betere inrichting van het centrumgebied, door meer sfeer en gezelligheid te creëren en het gebruik van meer groen. De uitdrukkelijk wens van de gemeenteraad is om deze uitgangspunten te laten uitwerken door een werkgroep bestaande uit verschillende partijen vanuit het dorp Buitenpost. De verwachting is dat de eerste bevindingen in juni door de werkgroep met de raad gedeeld worden.

Relevant nieuws

  • Eerste bruiloft op nieuwe trouwlocatie in Buitenpost 

    Neeltje Rigtje van der Veen en Hans van Eck gaven elkaar onlangs het ja-woord bij Paviljoen MeM in Buitenpost. Het was de eerste keer dat op deze locatie in de gemeente Achtkarspelen getrouwd werd. In een sfeervolle en natuurrijke omgeving aan het Egypte voltrok trouwambtenaar en burgemeester Oebele Brouwer het huwelijk.
  • Aangepaste feestelijke lintjesregen in Achtkarspelen

    Burgemeester Oebele Brouwer heeft maandag vijf lintjes uitgereikt in de gemeente Achtkarspelen. Dit deed hij door de vijf inwoners, die een Koninklijke Onderscheiding krijgen, op te bellen vanuit hun voortuin
  • Koningsdag thuis

    Ook dit jaar vieren we Koningsdag thuis.