Doortrappers zijn ouderen (70 jaar en ouder) die regelmatig fietsen. Doel van het project is om senioren te stimuleren zo lang en veilig mogelijk te blijven fietsen.

Iedere oudere die fietst, of dit nu op een elektrische fiets, een driewieler of een racefiets is, mag zich een Doortrapper noemen. (Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer.

Bent u of kent u een Doortrapper, neem dan contact op met de gemeente Achtkarspelen. Opgeven kan bij Rianne Wiersma, coördinator van het project Doortrappen per e-mail: r.wiersma@achtkarspelen.nl of telefonisch: 06-11816823. Graag onder vermelding van naam, leeftijd, woonplaats en het soort fiets waar deze doortrapper op fietst. Ook leuke anekdotes zijn welkom. De oudste Doortrapper wordt in mei in het zonnetje gezet.

Het project Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gemeente Achtkarspelen werkt in dit project samen met gemeente Tytsjerksteradiel.

Oudste Doortrapper

Relevant nieuws

  • Korfbalvereniging it Fean verhuist naar sportpark Vierstromenland

    Het college van Achtkarspelen legt het voorstel om de korfbalvereniging van Surhuisterveen te verhuizen naar het sportpark Vierstromenland voor aan de raad. Om meer ruimte te creëren op sportpark It Ketting verhuist de korfbalvereniging it Fean naar sportpark Vierstromenland.
  • Achtkarspelen wil bouwen op ambities

    Voor de periode 2020-2030 komt het college van Achtkarspelen met een totale programmering van 648 woningen. “Er moet passende huisvesting zijn voor zorgbehoevenden, senioren, starters, lagere en middeninkomens. Ook moet er ruimte zijn voor ondernemers en het stimuleren van bedrijvigheid.
  • Nieuwbouw aan het Flaakskampke in Twijzel

    Vrijdag gingen de heipalen de grond in voor de nieuwbouw van 4 woningen aan het Flaakskampke, nabij de sportvelden, in Twijzel. Het gaat hier 2 woningen 2-1 kap. De woningen worden gebouwd door Stichting Woningbouw Achtkarspelen.