75 jier frijheid

Home > Inwoners > 75 jier frijheid

75 jier frijheid

75 jaar vrijheid

In 2020 wordt in heel Nederland gevierd en herdacht dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden werd beëindigd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Het is belangrijk de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Niet alleen voor (nabestaanden van) mensen die deze oorlog hebben meegemaakt, maar juist ook voor nieuwe generaties. Generaties van nu en later moeten betekenis kunnen geven aan alle facetten van deze geschiedenis.

Activiteiten

In verband met het coronavirus zijn activiteiten afgelast. Als er meer bekend is over het eventueel verplaatsen van activiteiten, dan vindt u hier een nieuw overzicht.

Op dit moment zijn er de volgende activiteiten:

Expositie ‘Frijdom wie de heechste wet’ in Themapark De Spitkeet in Harkema

Afbeelding plakkaat expositie met in het Fries de tekst 'Vrijheid was de hoogste wet'Expositie met als thema 75 jaar bevrijding. Tijdens de expositie worden zaken getoond uit de Tweede Wereldoorlog en de jaren vlak na de bevrijding. Het accent ligt op de naaste omgeving van Achtkarspelen, maar er wordt ook informatie getoond uit de naburige dorpen.

Als u de expositie wilt bezichtigen, dan kunt u via despitkeet.nl een afspraak maken. U kunt ook mailen naar afspraak@despitkeet.nl of via de telefoon: 0512-840431.

Boek ‘Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede Wereldoorlog’

Jasper Keizer uit Buitenpost heeft een boek gepubliceerd over het dagelijks leven in en om Buitenpost in de oorlogsjaren 1940-’45 (klik hier voor een afbeelding).

Als u het boek wilt ontvangen, kijk dan op  oudachtkarspelen.nl. U kunt ook een mail sturen naar p.bosma07@upcmail.nl om het boek te bestellen.

Boek ‘De Tweede Wereldoorlog 1940-1945 - Gerkesklooster Stroobos’

Het boek over de WO II in het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos is gemaakt door historicus en schrijver Klaas van der Schuit (klik hier voor een afbeelding). Hij is twee jaar bezig geweest met het optekenen van oorlogsverhalen uit zijn dorp. Van der Schuit interviewde dorpsgenoten die de oorlog hebben meegemaakt, van verzetsstrijders en Joden tot NSB’ers en evacués die in Gerkesklooster-Stroobos onderdak vonden.

U kunt het boek bestellen bij Klaas van der Schuit, via e-mailadres k.schuit1@chello.nl of telefonisch via 0512-351959.

Subsidie

De gemeente heeft subsidiemogelijkheden voor activiteiten in het kader van het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. De Subsidieregeling 75 jaar vrijheid is inmiddels gesloten.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Durkje Verbeek, coördinator '75 jaar vrijheid', telefoonnummer 140511, email: d.verbeek@achtkarspelen.nl

Algemene informatie over herdenken en vieren vindt u op www.4en5mei.nl