Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Home > Inwoners > Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

 • geboorteakte,
 • huwelijksakte,
 • echtscheidingsakte,
 • overlijdensakte.

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Afschrift of uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

Vraag uittreksel aan (DigiD nodig)

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Vraa uittreksel burgerlijke stand aanOnline aanvragen

U vraagt het uittreksel aan met het online formulier.

Nadat wij uw aanvraag en betaling hebben gekregen, krijgt u het afschrift thuisgestuurd. Dit kan 5 werkdagen duren.

Persoonlijk aanvragen

Heeft u het afschrift meteen nodig? Maak dan een afspraak om langs te komen in het gemeentehuis.

U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Een uittreksel aanvragen

U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

 • Voor uzelf,
 • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar,
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Voor inwoners van Europa / For European citizens

Bent u woonachtig in het buitenland en niet in het bezit van DigiD maar een andere voorziening? Dan kunt u onderstaand formulier gebruiken met de digitale voorziening van het land waar u woont. 

English

Are you an European citizen? You can apply for the documents in English with the digital authenticity of your country. 

Extract and certificate of civil status (eIDAS)

The municipality Achtkarspelen works with eIDAS: the European electronic identification and trust services. For more information on eIDAS.

Aanvragers van buiten Nederland met DigiD

Voor aanvragers die in het buitenland wonen en wel in het bezit zijn van DigiD is er een speciaal online aanvraagformulier (voor dit formulier heeft u DigiD nodig).

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Wat moet ik meenemen?
Manier van aanvragen Meenemen

Digitaal aanvragen

Voor aanvragers die in het buitenland wonen is er een speciaal online aanvraagformulier.

DigiD

Betaling via iDeal of creditcard

Langskomen in het gemeentehuis

Een afspraak

Geldig legitimatiebewijs

Pinpas

U machtigt iemand (een machtiging is niet nodig wanneer ouders de geboorteakte van hun kind ophalen)

Een afspraak

Geldig legitimatiebewijs

Pinpas

De aanvrager moet meerderjarig zijn

Brief met daarin:

 • toestemming voor de machtiging;
 • reden van het verzoek;
 • naam, geboortedatum en handtekening van u beiden;
 • kopie van uw legitimatiebewijs.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

 • Digitale aanvraag: € 8,20
 • Persoonlijk bij de balie: € 13,80