Afvalkalender

Home > Inwoners > Afvalkalender

Afvalkalender

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Op www.omrin.nl kunt u de afvalkalenders voor de gemeente Achtkarspelen downloaden. U kunt bij het Service Ynformaasje Punt een papieren afvalkalender aanvragen via telefoonnummer (0900) 2100 215.

Inzameling GFT- afval in de wintermaanden

In de wintermaanden december, januari en februari wordt uw GFT-bak minder vaak geleegd. In plaats van elke twee weken gebeurt het in deze maanden één keer per 4 weken.

Wilt u altijd goed op de hoogte zijn van de inzameldata en alle informatie over de inzameling van uw huishoudelijk afval? Maak dan gebruik van de Omrin afvalapp. Kijk voor meer informatie op de website van Omrin of neem telefonisch contact via 0900-2100215.