Alcohol schenken bij verenigingen, in sportkantines e.d.

Home > Inwoners > Alcohol schenken bij verenigingen, in sportkantines e.d.

Alcohol schenken bij verenigingen, in sportkantines e.d.

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Beheerders van een horecagelegenheid waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, moeten in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning. Dit is bepaald in de Drank- en Horecawet.

Vraag de ontheffing aan

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

U vraagt een ontheffing aan met het aanvraagformulier.

Wat stuurt u op?

Naast het ingevulde formulier hebben wij van u, of de leidinggevende, een kopie nodig van:

  • Een uittreksel uit het verenigingsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
  • Een geldig legitimatiebewijs van de twee op de vergunning vernoemde personen.
  • Een geldige verklaring van Sociale HygiĆ«ne van de twee op de vergunning genoemde leidinggevende personen.
  • Een bestuursreglement.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier verstuurt u naar: Gemeente Achtkarspelen t.a.v. afdeling Ruimte, team Toetsing en Vergunning, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost.

Wie kan een drank- en horecavergunning aanvragen?

Het gaat hier met name om verenigingen, stichtingen en andere non-profit organisaties.

Voordat u een vergunning kunt krijgen, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle eisen voldoen die in de Drank- en Horecawet staan. U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  •  U alcoholische dranken wilt schenken.
  •  De in vergunning vermelde 'persoon' verandert.
  •  De inrichting (bouwtechnisch) verandert.

 Er mag pas alcoholhoudende drank worden geschonken na afgifte van de vergunning. De aanvraagprocedure duurt tussen de vier en dertien weken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een ontheffing vindt u in de legesverordening.