Automatische incasso, machtiging

Home > Inwoners > Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie?

Dan kunt u de rekening voor de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. U moet hiervoor de gemeente Achtkarspelen machtigen (toestemming geven) tot automatische incasso (DigiD nodig).

Het afschrijven gebeurt dan in acht gelijke maandelijkse termijnen. Is het bedrag van uw aanslag € 90,- of lager? Dan wordt uw aanslag in drie gelijke maandelijkse termijnen afgeschreven. Als het bedrag van uw aanslag hoger is dan € 4.000 dan is automatische incasso niet mogelijk.

Let op! Als tot 2 keer toe de maandelijkse automatische incasso door bijvoorbeeld onvoldoende saldo niet lukt, dan wordt uw machtiging door de gemeente ingetrokken. U moet er dan zelf voor zorgen dat het nog te betalen bedrag uiterlijk aan het einde van de volgende maand o.v.v. het aanslagnummer, is bijgeschreven op rekening op rekening NL03 BNGH 0285 1732 19 van de gemeente Achtkarspelen.

Automatische incasso aanvragen met DigiD

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wijziging banknummer doorgeven

Is uw rekeningnummer veranderd? U kunt uw nieuwe rekeningnummer doorgeven met het online formulier.

Stopzetten automatische incasso

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Vul dan het formulier 'Stopzetten automatische incasso' in.

Terugboeken automatische afschrijving

Onder 'Formulieren als .pdf bestanden' vindt u de terugboekingskaart voor het terugboeken van een automatische afschrijving. Vul het formulier in en stuur deze naar de bank/het kantoor waar u uw rekening heeft.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Andere rekeningen

U kunt ook automatische incasso regelen voor alle andere nota’s die u van de gemeente Achtkarspelen krijgt (welke geen gemeentelijke belastingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht) zijn). Dit regelt u met het formulier automatische incasso gemeentelijke nota'spdf(93,28 KB).

Formulieren