Betaaldata uitkering

Home > Inwoners > Betaaldata uitkering

Betaaldata uitkering

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u weten wanneer u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Dat kan verschillen per bank. Hieronder de datums waarop het uiterlijk op de bank staat.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Betaaldata 2020
Maand Datum inleveren inkomstenformulieren Uiterlijk bijgeschreven op uw rekening

Juli

Zaterdag 1 augustus

Maandag 17 augustus

Augustus

Dinsdag 1 september

Dinsdag 15 september

September

Donderdag 1 oktober

Vrijdag 15 oktober

Oktober

Zondag 1 november

Maandag 16 november

November

Dinsdag 1 december

Dinsdag 15 december

December

Vrijdag 1 januari 2021

Vrijdag 15 januari 2021