Bewijs van in leven zijn

Home > Inwoners > Bewijs van in leven zijn

Bewijs van in leven zijn

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. U vraagt een bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente.

Vraag bewijs aan

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

U kunt het bewijs van in leven zijn alleen krijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. In sommige gevallen dient u persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis. Dit zal blijken uit de opties waar u uit kan kiezen wanneer u een aanvraag indient.

Persoonlijk aanvragen of machtigen

U kunt het bewijs persoonlijk aanvragen door middel van Digi-D of door een afspraak te maken. Kies in de afsprakenmodule voor 'Verklaring van in leven zijn'. Nadat u de afspraak heeft gemaakt, krijgt u een bevestiging op uw e-mailadres.

Aanvraag door ouder

Ouders kunnen, als zij ingeschreven zijn op hetzelfde adres, voor hun minderjarige kinderen de verklaring opvragen.

Geldigheid

U heeft een bewijs van in leven zijn bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Een bewijs van in leven zijn is geldig in:

 • Nederland
 • Aruba
 • Curaçao
 • Bonaire
 • Sint Maarten
 • Sint Eustatius
 • Saba

Als u in een ander land moet laten zien dat u in leven bent, vraagt u een attestatie de vita.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Langskomen in gemeentehuis

Geldig legitimatiebewijs, een afspraak en pinpas (of eventueel contant geld)

Gemachtigde

 • De gemachtigde moet meerderjarig zijn en een geldig legitimatiebewijs meenemen
 • Een afspraak
 • Pinpas (of eventueel contant geld)

Brief met:

 1. toestemming machtiging
 2. naam, handtekening en geboortedatum van u beide
 3. reden van uw verzoek
 4. kopie van uw identiteitsbewijs