Bodemenergiesysteem, melding en vergunningaanvraag

Home > Inwoners > Bodemenergiesysteem, melding en vergunningaanvraag

Bodemenergiesysteem, melding en vergunningaanvraag

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Sinds 1 juli 2013 is het verplicht om de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem (warmtepomp, bodemwarmtewisselaar) te melden bij de gemeente. Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht, voor een groot systeem (>70 kW) een vergunningplicht. Bestaande gesloten bodemenergiesystemen mogen vrijwillig gemeld worden.

Het gebruik van bodemenergie is een duurzame manier om een woning of pand te verwarmen en te koelen. Wanneer bodemenergiesystemen te dicht bij elkaar staan ontstaat er echter onderling negatieve beïnvloeding en wordt het rendement minder. Door nieuwe en bestaande systemen te melden worden deze beschermd tegen negatieve beïnvloeding.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Het melden van een gesloten bodemenergiesysteem doet u bij het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). U moet hier inloggen met uw DigiD. Bedrijven en instellingen kunnen de melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module.

Heeft u een open (in plaats van een gesloten) bodemenergiesysteem?

Voor informatie over en het aanvragen van een vergunning voor een open bodemenergiesysteem kunt u terecht bij de Provincie Fryslân.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het melden en een vergunningaanvraag zijn gratis.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Meer informatie en een folder vindt u op www.rwsleefomgeving.nl.