Boomwallen en houtsingels onderhouden en verbranden takken

Home > Inwoners > Boomwallen en houtsingels onderhouden en verbranden takken

Boomwallen en houtsingels onderhouden en verbranden takken

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u boomwallen en/of houtsingels kappen? Dan bent u verplicht om dit te melden bij de gemeente.

Boom kappen?

Wilt u een boom kappen die u in uw tuin, op uw erf of op uw perceel staat? Dan heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Geef uw melding door

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Om toestemming te krijgen voor het onderhoud vult u het digitale contactformulier in. Na ontvangst van het formulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak met u te maken.

Voorwaarden

Nadat wij met u hebben gesproken wordt nagegaan of deze onder­houdskap ook echt nodig is. Geeft de gemeente binnen drie weken geen reactie dan kunt u de werkzaam­heden starten. Er is geen vergun­ning nodig en er worden geen kosten in rekening ge­bracht.

Het is mogelijk dat de gemeente binnen deze drie weken aangeeft dat zij het niet nodig vindt om de boom- of houtwal en/of houtsingels (zoals elzensingel) voor onderhoud te kap­pen. Als u dan alsnog wenst deze boomwal en/of houtsingel te kappen, dan kunt u hiervoor de bijbehorende vergunningaanvraag indienen.