Bouwen met vergunning: start en gereed melden

Home > Inwoners > Bouwen met vergunning: start en gereed melden

Bouwen met vergunning: start en gereed melden

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente houdt toezicht op de bouw. Iemand met een vergunning voor het bouwen (omgevingsvergunning) van een bouwwerk moet de start van de werkzaamheden én de voltooiing van het bouwwerk bij de gemeente melden. Een bouwwerk, waarvoor een vergunning is verleend, mag niet in gebruik gegeven of genomen worden als deze nog niet gereed is gemeld bij de gemeente. 

Geef de start-/gereedmelding door

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Startmelding

De start van de bouw moet minimaal 2 dagen voor het begin van de werkzaamheden gemeld worden bij de gemeente, tenzij dit anders vermeld is in de vergunning. Ook het uitgraven van de bouwput, start van heiwerkzaamheden en het storten van beton moet gemeld worden. Kijk voor de bijzonderheden van de voorschriften/opmerkingen in de omgevingsvergunning.

De startmelding doet u via het digitale meldformulier.

Gereedmelding

Op de laatste dag van de bouwwerkzaamheden moet de bouw gereed gemeld worden bij de gemeente, tenzij dit anders vermeld staat in de vergunning.

De gereedmelding doet u via het digitale meldformulier.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Statiegeld terugvragen

Statiegeld werd gevraagd tot 1 februari 2014. De gereedmelding voor het terugkrijgen van het statiegeld doet u met het onderstaande digitale formulier 'Statiegeldformulier bouwwerk'. Nadat wij uw gegevens hebben gekregen krijgt u uw statiegeld zo snel mogelijk teruggestort.

Start of gereedmelding zonder statiegeld

Begon de bouw na 1 februari 2014? Geef dan de start- of gereedmelding door met het onderstaande formulier 'Melden bouw en sloopwerkzaamheden'.

Formulieren