Centrum voor Jeugd en Gezin

Home > Inwoners > Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar organisaties voor de jeugd en ouders met elkaar samenwerken binnen Achtkarspelen. Ouders, opvoeders, kinderen en jongeren kunnen rechtstreeks terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.

U kunt het Centrum voor Jeugd en Gezin bereiken via telefoonnummer 088 - 533 53 88.  

Op gebied van de jeugdzorg verandert er van alles in 2015. De gemeente heeft nu ook al taken op dit gebied (opvoed- en opgroeiondersteuning). Deze worden uitgevoerd door het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Vanaf 1 januari komt daar een aantal taken bij door de invoering van de Jeugdwet.

Vanaf januari 2015 zijn er twee jeugdteams actief; Noord en Zuid. De indeling van de teams en andere informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl.

Het CJG Achtkarspelen wil ertoe bijdragen dat de juiste hulp op tijd geboden wordt om te voorkomen dat de problemen erger worden. Daarnaast kan het CJG Achtkarspelen de zorg coördineren als er meerdere hulpverleners actief zijn binnen een gezin. Dit volgens het principe: één gezin, één plan.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?