Forensenbelasting

Home > Inwoners > Forensenbelasting

Forensenbelasting

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u een tweede woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in deze gemeente tot uw beschikking heeft, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente, dan betaalt u forensenbelasting.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

U betaalt de forensenbelasting. In het kostenoverzicht is het te betalen bedrag zichtbaar.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De forensenbelasting bedraagt in 2021 € 523,00 per woning.