Gemeentegids

Home > Inwoners > Gemeentegids

Gemeentegids

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Achtkarspelen is sinds 2017 gestopt met het uitgeven van de jaarlijkse gemeentegids. Burgemeester en wethouders hebben dit besloten omdat de informatie in de gids tegenwoordig ook online te vinden is. Daarnaast is de gedrukte gemeentegids vaak al snel niet meer actueel omdat gegevens voortdurend wijzigen.

Website

Op de gemeentelijke website www.achtkarspelen.nl en de website van de gemeenteraad is alle gemeentelijke informatie uit de gemeentegids terug te vinden. Het vullen van de gemeentegids kostte altijd veel tijd. Die tijd kan nu mede gestopt worden in het actueel houden van de digitale gegevens.

Akse Media

De gemeentegids van Achtkarspelen werd uitgegeven door Akse Media. Dit bedrijf heeft aangegeven nu zelf een informatiegids uit te geven in de regio. Het kan dus zo zijn dat u dit jaar wel een informatiegids ontvangt. Deze is niet afkomstig van de gemeente Achtkarspelen. U kunt deze gids ook online bekijken

Voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking is er de toegankelijke online gids. Ook voor senioren, mensen met kleurenblindheid of dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken is deze gids heel handig.