Groenstroken en restgronden, kopen of huren

Home > Inwoners > Groenstroken en restgronden, kopen of huren

Groenstroken en restgronden, kopen of huren

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Achtkarspelen heeft veel grond langs wegen en paden in eigendom. Deze grond is meestal bedoeld voor openbaar gebruik en is dus niet te koop. Soms heeft de gemeente ook grond in eigendom die geen openbare functie heeft. In die gevallen kan de gemeente de grond verkopen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wilt u graag grond van de gemeente kopen of huren en u wilt weten of u daarvoor in aanmerking komt? Mail naar de afdeling Ontwikkeling via gemeente@achtkarspelen.nl. Zet in de mail uw naam, adres en telefoonnummer en geef zo duidelijk mogelijk aan welke grond u graag zou willen kopen (naast, voor of achter uw woning en hoeveel meter).

Bellen naar telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer) kan natuurlijk ook.

Hoelang duurt het?

Het beoordelen van uw verzoek duurt ongeveer 2 tot 6 weken. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Voorwaarden

Grond kan niet altijd verkocht worden. Of er een mogelijkheid is tot verkoop van grond wordt beoordeeld met de volgende punten:

  • Aanwezigheid van kabels en leidingen
  • Aanwezigheid van gemeentelijk riool
  • Wordt de grond gebruikt als speelterrein
  • Vervult de grond een verkeersfunctie (uitstap/uitwijkmogelijkheid)
  • Verkeerstechnische bezwaren
  • Functie waterhuishouding
  • Aanwezigheid straat- en laanbomen
  • Concentratie en samenhang openbaar groen wordt aangetast
  • Planologische bezwaren

Wanneer één van deze punten aan de orde is, verkoopt de gemeente de grond niet.

Huurt u een woning?

Wanneer u geen eigenaar, maar huurder bent van de woning, kunt u de grond niet kopen. In dat geval beoordeelt de gemeente of u de grond mag huren. 

De huurprijs van deze grond wordt berekend op exploitatiebasis. Dat wil zeggen de oppervlakte X grondprijs volgens de strookjesregeling X wettelijke rente.

In gebruik genomen grond

In het verleden zijn sommige groenstroken aan de openbaarheid onttrokken, doordat deze stroken door aanliggende eigenaren als tuin/erf zijn ingericht. Dit gebeurde vaak met toestemming van de gemeente. Een aantal van deze stroken zijn nog wel van openbaar belang, omdat er riolering of kabels en leidingen onder liggen.

Soms zijn hagen/schuttingen of andere onderdelen die bij de tuininrichting horen dicht op de weg geplaatst of staan ze bovenop de riolering en staan deze in de weg bij wanneer de gemeente er bij moet. De stroken die van openbaar belang zijn, wil de gemeente als zodanig inrichten.

Voor een compleet overzicht van het beleid op de in gebruik genomen groenstroken, kijk onder het kopje 'Wat ook van belang kan zijn'.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Kosten voor kopen

De verkoopprijs voor tuingrond is gebaseerd op de zogenaamde 'strookjesregeling'. De richtlijn daarbij is de afstand tot het hoofdgebouw. Voor de eerste 3 meter grond vanaf de gevel betaalt u de bouwterreinprijs zoals die in dat dorp geldt. Vervolgens daalt de prijs per meter van maximaal 60% van de bouwterreinprijs tot minimaal € 25 per m² (exclusief BTW). De kosten voor het passeren van de koopakte bij de notaris moet u zelf betalen.