Kansregeling

Home > Inwoners > Kansregeling

Kansregeling

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Heeft u sinds minimaal 3 jaar een laag inkomen, weinig vermogen en doet u voor zover u kunt vrijwilligerswerk of bent u mantelzorger? Dan kunt u de Kansregeling aanvragen. Dit is een vergoeding voor het actief zijn in de samenleving. Dat betekent dat u hiervoor geld van de gemeente kunt krijgen. De maximale vergoeding voor 2020 is € 498,-- per persoon. Dit bedrag kunt u uitgeven aan alles wat u wilt.

Vraag de kansregeling aan

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wat is vrijwilligerswerk?

Een (bestuurs)functie bij een vereniging, stichting, belangenorganisatie of organisatie met ANBI-status. Deze organisatie heeft tenminste 40 weken per jaar activiteiten. Vrijwilligerswerk via de Vrijwilligersbank van Kearn Welzijn telt altijd mee.

Wat is mantelzorg?

Hulp (geen alledaagse zorg) die langdurig en zonder betaling wordt gegeven aan zieken of ouderen door familieleden of bekenden. Dit doet u minimaal 8 uren per week.

Heb ik recht op de Kansregeling?

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Uw inkomen is niet hoger dan de tarieven in deze tabel;
  • U heeft niet meer vermogen dan:
    • alleenstaande € 6.225,-.
    • alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden € 12.450,-.
  • U doet vrijwilligerswerk dat bij u past en dat aan de eisen voldoet, of u doet mantelzorg dat aan de eisen voldoet.
  • Als u geen vrijwilligerswerk of mantelzorg kunt doen vanwege uw gezondheid of er zijn andere bijzondere redenen, dan komt u mogelijk om die redenen wel in aanmerking voor de kansregeling.

Hoe vraag ik de Kansregeling aan?

Vraag de vergoeding aan met het online formulier (hiervoor heeft u DigiD nodig). Heeft u geen DigiD? Gebruik dan het papieren formulier 'Kansregeling aanvragen (.pdf).

Wanneer krijg ik bericht?

Als wij het formulier hebben ontvangen krijgt u zo snel mogelijk bericht of u wel of niet voor de vergoeding in aanmerking komt.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het bepalen of u aan de voorwaarden voor de Kansregeling voldoet? Neem dan contact op met het Dorpenteam.