Kind erkennen ná de geboorte

Home > Inwoners > Kind erkennen ná de geboorte

Kind erkennen ná de geboorte

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent.

Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

 • huwelijk met de moeder;
 • geregistreerd partnerschap met de moeder.

Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Ouderlijk gezag

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Maak een afspraak

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Maak een afspraak via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Op die manier wordt u meteen op het afgesproken tijdstip geholpen en weet u precies wat u mee moet nemen heeft voor de erkenning.

Bij de aangifte in het gemeentehuis krijgt u de benodigde informatie en formulieren om het gezag te regelen.

Erkenning

U kunt het kind op 3 momenten erkennen:

 • voor de geboorte;
 • bij de geboorteaangifte;
 • na de geboorteaangifte.

Een kind erkennen voor de geboorte

Er gelden aparte regels voor erkenning van een ongeboren kind.

Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

 • U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen:
  • kind maandag geboren: laatste aangiftedag donderdag
  • kind dinsdag geboren: laatste aangiftedag vrijdag
  • kind woensdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind donderdag geboren: laatste aangiftedag maandag
  • kind vrijdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zaterdag geboren: laatste aangiftedag dinsdag
  • kind zondag geboren: laatste aangiftedag woensdag
 • Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren.
 • U kunt uw kind dan meteen erkennen.

Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, dan moet u schriftelijke toestemming van haar hebben om uw kind te erkennen.

Een kind erkennen na de geboorteaangifte

U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Als het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder is, dan moet u schriftelijke toestemming hebben van de moeder én het kind. Als u van beiden geen toestemming krijgt, dan kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de verwekker bent van het kind.

Als het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder is, dan gaat u samen met het kind naar de gemeente. De moeder hoeft er niet bij te zijn.

Ouderlijk gezag aanvragen

Na de erkenning kunt u het ouderlijk gezag aanvragen via rechtspraak.nl

Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Als de moeder meegaat naar de gemeente neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • schriftelijke toestemming van de moeder;
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
 • kopie geldig identiteitsbewijs moeder.

Extra documenten nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • schriftelijke toestemming van het kind;
 • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind.

Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is).

Schriftelijke toestemming

 • Als de vader eventuele volgende kinderen ook wil erkennen, dan hoeft de moeder alleen schriftelijk toestemming te geven. Deze kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind. Hiervoor kunt u het formulier onder 'Documenten' gebruiken.
 • Staat de vader of moeder niet ingeschreven in de basisregistratie personen (voorheen: gba) van de gemeente Achtkarspelen? Dan controleert de gemeente eerst de persoonsgegevens bij de gemeente waar de ouder staat ingeschreven.
 • Is uw kind in het buitenland geboren of wonen moeder en kind in het buitenland? Dan kunnen meer documenten nodig zijn. Informeer hiernaar bij de gemeente via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).
U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als het kind al 2 ouders heeft, dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Aks u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als u de biologische vader bent, dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Links

Links en documenten

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?