Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur

Home > Inwoners > Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur

Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Achtkarspelen is aangesloten bij de stichtingen Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Hierdoor kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen toch meedoen aan allerlei activiteiten op en rond de school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld schoolreisjes en sport (zoals contributie voor de sportclub en sportkleding). Ook bij de kosten van muziekles, toneel of dansles maar ook bij andere kosten, zoals bijvoorbeeld scouting, kunnen deze fondsen helpen.

Stichting Leergeld

Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld. Zij geven steun aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. De organisatie werkt nauw samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de gemeenten. De stichting biedt kinderen de kans om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door de samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt een oplossing gezocht die aansluit op de behoeften van het kind.

Het kan hierbij gaan om:

  • Contributie van een (sport)vereniging, sportattributen en sportkleding (hiervoor wordt Jeugdfonds Sport ingeschakeld);
  • Muziekles (hiervoor wordt Jeugdfonds Cultuur ingeschakeld);
  • Bepaalde schoolkosten; zoals een fiets, een bijdrage voor schoolreisjes/werkweek of excursies of een pas voor de aankoop van schoolspullen;
  • Cursusgelden (toneel, knutselen, schilderen etc.);
  • Diploma A zwemles voor kinderen van 6 tot 13 jaar.

Ook is Stichting Leergeld aangesloten bij “Jarige Job”, zodat kinderen van 4 tot 12 jaar een leuke verjaardag kunnen hebben.

Hoe vraag ik dit aan?

U kunt als ouder(s) zelf de aanvraag doen via de website van Kindpakket. Ook de medewerkers van het Gebiedsteam binnen de gemeente kunnen dit voor u doen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).

De aanvraag wordt door Stichting Leergeld beoordeeld. In samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt een oplossing gezocht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage aan de school/vereniging/leverancier. De ouder(s) worden daarna op de hoogte gebracht.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Leergeld Friesland-Oost of mailen naar info@leergeldfrieslandoost.nl. Bellen kan dinsdag en woensdag van 9.30 tot 14.00 naar 06 4565 1314.

Stichting Jeugdfonds Sport

Het Jeugdfonds Sport geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdfonds Sport de contributie en soms ook de sportattributen.

Als ouders te weinig geld hebben om hun kinderen te laten sporten (een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau) dan lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes zo gewoon zijn. Sporten is juist een heerlijke manier om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft.

Hoe vraag ik dit aan?

In Achtkarspelen kunt u contact opnemen met het dorpen-/jeugdteam voor het doen van een aanvraag. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Zij kunnen het Jeugdfonds Sport inschakelen via de website van Kindpakket. Daarnaast kan iemand uit het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg ook als tussenpersoon optreden. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag indienen.

Bij het Jeugdfonds Sport wordt de aanvraag beoordeeld. De tussenpersoon ontvangt daarover bericht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage voor contributie en sportattributen aan de vereniging/winkel.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Jeugdfonds, Sport en Cultuur of mailen naar friesland@jeugdfondssport.nl.

Stichting Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdfonds Cultuur is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Deze kinderen kunnen om financiële reden geen lid worden van een toneelclub/-vereniging of muzieklessen volgen.

Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is door te weinig geld voor deze kinderen nauwelijks weggelegd. En juist dit is voor kinderen zo belangrijk. Het stimuleert hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en leert hen op een andere manier naar de wereld kijken.

Hoe vraag ik dit aan?

In Achtkarspelen kunt u contact opnemen met het Gebiedsteam voor het doen van een aanvraag. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Zij kunnen het jeugdfonds Cultuur inschakelen via de website van Kindpakket.nl. Daarnaast kan iemand uit het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg ook als tussenpersoon optreden. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag indienen.

Het Jeugdcultuurfonds beoordeelt de aanvraag. De tussenpersoon krijgt daarover bericht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage  aan de cultuurinstelling/docent.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website Jeugdfonds, Sport en Cultuur of mailen naar friesland@jeugdcultuurfonds.nl.