Leergeld / Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds

Home > Inwoners > Leergeld / Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds

Leergeld / Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Achtkarspelen is aangesloten bij deze 3 stichtingen. Hierdoor kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen toch meedoen aan allerlei activiteiten op en rond de school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld schoolreisjes en sport (zoals contributie voor de sportclub en sportkleding). Ook bij de kosten van muziekles, toneel of dansles maar ook bij andere kosten, zoals bijvoorbeeld scouting, kunnen deze fondsen helpen. Bekijk het volledige overzicht met vergoedingen.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Leergeld “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil kinderen mee laten doen!

Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld. Zij geven steun aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. De organisatie werkt nauw samen met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en de gemeenten. De stichting biedt kinderen de kans om mee te kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door de samenwerking met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds wordt een oplossing gezocht die aansluit op de behoeften van het kind.

Het kan hierbij gaan om:

  • Contributie van een (sport)vereniging, sportattributen en sportkleding (hiervoor wordt Jeugdsportfonds ingeschakeld);
  • Muziekles (hiervoor wordt Jeugdcultuurfonds ingeschakeld);
  • Bepaalde schoolkosten; zoals een fiets of een computer voor het voortgezet onderwijs. Een bijdrage voor schoolreisjes/werkweek of excursies of een pas voor de aankoop van schoolspullen;
  • Cursusgelden (toneel, knutselen, schilderen etc.);
  • Diploma A zwemles voor kinderen van 6 tot 13 jaar.

Ook is Leergeld aangesloten bij “Jarige Job”, zodat kinderen van 4 tot 12 jaar een leuke verjaardag kunnen hebben.

Hoe vraag ik dit aan?

In Achtkarspelen zijn de medewerkers van de dorpenteams en de jeugdteams tussenpersoon. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0511. Zij kunnen het Leergeld voor u aanvragen via www.kindpakket.nl. U kunt dit ook zelf als ouder(s) doen.

Bij Leergeld wordt de aanvraag beoordeeld. In samenwerking met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds wordt een oplossing gezocht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage (maximaal € 240 per jaar) aan de school/vereniging/leverancier. De ouder(s) worden daarna op de hoogte gebracht.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.leergeldfrieslandoost.nl of mailen naar info@leergeldfrieslandoost.nl. Bellen kan van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.00 naar 06 4565 1314.


Jeugdsportfonds “Alle kinderen moeten kunnen sporten”

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in soms ook de sportattributen.

Als ouders te weinig geld hebben om hun kinderen te laten sporten (een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau) dan lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes zo gewoon zijn. Sporten is juist een heerlijke manier om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft.

Hoe vraag ik dit aan?

In Achtkarspelen zijn de medewerkers van de dorpenteams en de jeugdteams tussenpersoon. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0511. Zij kunnen het jeugdsportfonds inschakelen via www.kindpakket.nl of www.allekinderendoenmee.nl. Daarnaast kan iemand uit het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg ook als tussenpersoon optreden. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag indienen.

Bij het Jeugdsportfonds Friesland wordt de aanvraag beoordeeld. De tussenpersoon ontvangt daarover bericht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage voor contributie en sportattributen (maximaal € 225 per jaar) aan de vereniging/winkel.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.jeugdsportfonds.nl of mailen naar friesland@jeugdsportfonds.nl.


Jeugdcultuurfonds “Kunst is een vriend die je nooit in de steek laat…”

Het Jeugdcultuurfonds Friesland is in 2015 van start gegaan in de gemeente Achtkarspelen. Het fonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Deze kinderen kunnen om financiële reden geen lid worden van een toneelclub/-vereniging of muzieklessen volgen.

Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is door te weinig geld voor deze kinderen nauwelijks weggelegd. En juist dit is voor kinderen zo belangrijk. Het stimuleert hun creativiteit, hun sociale vaardigheden en leert hen op een andere manier naar de wereld kijken.

Hoe vraag ik dit aan?

In Achtkarspelen zijn de medewerkers van de dorpenteams en de jeugdteams tussenpersoon. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0511. Zij kunnen het jeugdcultuurfonds inschakelen via www.kindpakket.nl of www.allekinderendoenmee.nl. Daarnaast kan een leerkracht, docent of cultuurcoach; de (school)arts; de (jeugd)hulpverlener of de maatschappelijk werker ook een aanmelding doen. De tussenpersoon is de schakel tussen kind en cultuurinstelling. Ouders, kinderen en verenigingen kunnen niet zelf een aanvraag indienen.

Het Jeugdcultuurfonds beoordeelt de aanvraag. De tussenpersoon krijgt daarover bericht. Na goedkeuring betaalt het fonds de bijdrage (maximaal € 450 per jaar) aan de cultuurinstelling/docent.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.jeugdcultuurfonds.nl of mailen naar friesland@jeugdcultuurfonds.nl.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?