Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Let op: Alle scholen dicht, leerlingenvervoer opgeschort!

Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen (16 maart 2020) tot en met 6 april dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs. Dit betekent dat leerlingen geen leerlingenvervoer krijgen. U hoeft uw kind niet af te melden bij Jobinder of de gemeente. Het leerlingenvervoer zal automatisch weer beginnen als de scholen starten.

Uitzondering leerlingenvervoer waarbij beide ouders werken in ‘in cruciale beroepen’!

Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen waarbij beide ouders werken in cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgpersoneel en politiemensen. Vallen u en uw partner in deze categorie en moet u toch een beroep doen op leerlingenvervoer? Let goed op. U moet uw kind per mail aanmelden. Het is voor ons namelijk niet duidelijk om welke kinderen dit gaat en waar uw kind dan naar toe moet worden gebracht, dat kan per school anders geregeld zijn.

Mail naar Jobinder leerlingenvervoer@jobinder.nl en cc aan uw contactpersoon bij de gemeente:

Leerling

 • Voor en achternaam leerling:
 • Geboortedatum:
 • Woonplaats:

School / opvang

 • Schoolnaam:
 • Opvangadres school tot en met 6 april:
 • Weekdagen dat opvang nodig is:

Ouder/voogd 1

 • Voor- en achternaam:
 • Werkzaam bij organisatie:
 • Plaats organisatie:
 • Functie:

Ouder/voogd 2

 • Voor- en achternaam:
 • Werkzaam bij organisatie:
 • Plaats organisatie:
 • Functie:

De meeste kinderen gaan lopend of op de fiets naar school. Als uw kind een lichamelijke beperking heeft of school ver van huis ligt is dat moeilijker. Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig of alleen met hulp van ouders/verzorgers naar school kunnen. Om u als ouders te helpen kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een vergoeding geven of taxivervoer regelen.

Aanvragen leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Logo DigiD

Leerlingenvervoer vraagt u ieder schooljaar opnieuw aan.

Wilt u het formulier liever op papier invullen? Open dan het .pdf bestand van het formulier.

De gemeente beslist 8 weken na ontvangst van het compleet ingevulde aanvraagformulier. In bijzondere gevallen kan de beslissing met vier weken worden uitgesteld. U krijgt hiervan dan schriftelijk bericht.

Formulieren die niet goed of niet helemaal zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen en worden teruggestuurd.

De gemeente neemt aan het begin van het nieuwe schooljaar een beslissing als u de vergoeding vóór 15 mei hebt aangevraagd.

Kan ik leerlingenvervoer aanvragen?

U kunt als ouder, voogd of verzorger een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen als:

 • uw kind naar een basisschool, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs gaat;
 • uw kind als leerling in de gemeente Achtkarspelen staat ingeschreven;
 • uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft, waardoor schoolvervoer nodig is;
 • de afstand tussen uw huis en school minimaal zes kilometer is. Voor speciaal basisonderwijs is de grens drie kilometer; voor (voortgezet) speciaal onderwijs is de grens (vier of) twee kilometer;
 • u vergoeding aanvraagt voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
 • u vóór 15 mei van het eerstvolgende schooljaar de vergoeding aanvraagt. Als uw kind halverwege het schooljaar van school verandert, mag u ook tijdens het schooljaar vergoeding aanvragen;
 • u aan alle andere voorwaarden die in de Verordening Leerlingenvervoer staan voldoet.

Wat en hoeveel kan de gemeente vergoeden?

De gemeente bepaalt welk vervoer voor u wordt vergoed. Uitgangspunt is het openbaar vervoer maar de gemeente kan ook bepalen dat u een vergoeding krijgt voor bijvoorbeeld een taxibusje of uw eigen auto of (brom)fiets. Afhankelijk van het soort onderwijs, het aantal kinderen én uw jaarinkomen kan een eigen bijdrage (drempelbedrag) in rekening worden gebracht. Heeft u een inkomen onder de € 26.550,00 dan geldt geen eigen bijdrage. Heeft u een hoger inkomen dan is de eigen bijdrage afhankelijk van het aantal kinderen.

Heeft u een klacht of vragen?

Heeft u een klacht? U kunt telefonisch een klacht indienen bij Jobinder via 0511-426620. Niet opgehaald op het afgesproken tijdstip? Bel dan de reserveringslijn van Jobinder, via 0900-4050500. Mailen mag ook: leerlingenvervoer@jobinder.frl.

Bent u niet tevreden met de behandeling van de klacht? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.