Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Home > Inwoners > Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
  • vrijstelling van inschrijving op een school
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)
U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

In de folder 'Leerplicht' via de link rechts op deze pagina vindt u hoe u een vrijstelling kunt aanvragen.

U vraagt de vrijstelling ten minste een maand voordat de jongere leerplichtig wordt aan bij de gemeente waar het kind of de jongere is ingeschreven. Wilt u de vrijstelling daarna laten doorlopen, dan moet u elk jaar opnieuw voor 1 juli vrijstelling aanvragen. Bij de aanvraag geeft u aan waarom u vrijstelling vraagt.

Vrijstelling van de leerplicht op levensbeschouwelijke gronden

Ouders (en verzorgers) kunnen voor hun kinderen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht op levensbeschouwelijke gronden. Deze kinderen hoeven dan niet naar een school. Hun ouders of voogd moeten wel zorgen voor ander onderwijs. Dit kan thuisonderwijs of een priv├ęschool zijn. Bij redelijk vermoeden dat er geen sprake is van levensbeschouwelijke gronden kan het oordeel van de strafrechter worden gevraagd.

Meer informatie vindt u op www.thuisonderwijs.nl.

De wet

Er is al meer dan 100 jaar een leerplichtwet in Nederland. In deze wet staat dat alle kinderen naar school moeten. In de leerplichtwet staat ook dat ouders, voogden of verzorgers ervoor moeten zorgen dat een leerplichtig kind naar school gaat en de lessen volgt. De gemeente Achtkarspelen heeft leerplichtambtenaren die er op toezien dat kinderen inderdaad naar school gaan. Voor meer informatie over leerplicht en de leerplichtwet kunt u folders openen onder 'Documenten'.

Leerplichtig

De leerplicht begint vanaf de eerste schooldag van de maand volgende op de maand waarin het kind vijf jaar wordt. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt. Sinds 2007 geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot hun achttiende verjaardag naar school moeten tenzij zij een startkwalificatie hebben (mbo2-, havo-, of vwo-diploma).

U kunt een beroep doen op vrijstelling van deze verplichting. Hier zitten voorwaarden aan vast.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van inschrijving op school moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw kind is wegens zijn lichamelijke of psychische conditie niet geschikt om tot een school te worden toegelaten. De ongeschiktheid moet blijken uit een verklaring van een arts. De verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.
  • U heeft bezwaar tegen de richting van alle, binnen redelijke afstand van uw woning gelegen scholen.
  • Uw kind bezoekt een buitenlandse school. Hiervoor is een verklaring nodig van het hoofd van die school waaruit blijkt dat uw kind daar is ingeschreven en de school regelmatig bezoekt.
  • U bent werkzaam als kermisexploitant of circusmedewerker en u leidt vanaf maart tot en met oktober een trekkend bestaan met uw kinderen.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?