Leges en tarieven

Home > Inwoners > Leges en tarieven

Leges en tarieven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De leges zijn de kosten die u moet betalen bij bepaalde diensten van de gemeente. Bijvoorbeeld als u uw paspoort of rijbewijs moet vernieuwen, maar ook als u een vergunningaanvraag doet en krijgt. Het leges- en tarievenoverzicht vindt u rechts op deze pagina onder 'Wat ook van belang kan zijn'.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

De hoogte van de leges wordt voor een deel landelijk en voor een deel door de gemeente zelf bepaald. Een en ander is geregeld in de legesverordening. De hoogte van deze kosten wordt elk jaar door de raad vastgesteld.