Milieuvervuiling melden

Home > Inwoners > Milieuvervuiling melden

Milieuvervuiling melden

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, bijvoorbeeld luchtvervuiling, stankoverlast of geluidsoverlast, dan meldt u dit bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Milieuklacht doorgeven aan de gemeente

Een milieuklacht geeft u telefonisch door aan de gemeente Achtkarspelen via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Buiten de telefonische openingstijden kunt u via gemeente@achtkarspelen.nl uw klacht doorgeven.

Spoed en calamiteiten

Als u buiten bovengenoemde tijden een spoedeisende klacht heeft, kunt u dit doorgeven aan de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Vervolgstappen

Na ontvangst van uw milieuklacht neemt de gemeente contact met u op. Ook bekijkt de gemeente of de persoon of het bedrijf inderdaad wettelijke regels of vergunningvoorschriften overtreedt. Is dat het geval dan kan de gemeente tot handhaving overgaan. Een voorbeeld hiervan is het opleggen van een dwangsom. Ook de politie bewaakt de milieuregels en kan optreden bij gemaakte meldingen.

Gemeentelijke toezichthouders

Denkt een toezichthouder dat milieuregels worden overtreden? Dan mag de toezichter:

  • bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan;
  • documenten bekijken en kopie├źn maken;
  • monsters nemen en spullen onderzoeken;
  • voertuigen stoppen en onderzoeken;
  • om informatie vragen.

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie. Een toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren.

Overige instanties

Niet alleen de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. Ook andere instanties doen dit. Bijvoorbeeld de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, Inspectie leefomgeving en transport, Landbouw en Innovatie, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport.