Nederlander worden door naturalisatie

Home > Inwoners > Nederlander worden door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Als u geen Nederlander kunt worden door optie, kunt u een aanvraag indienen voor naturalisatie tot Nederlander. Dit doet u bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Voorwaarden

Om te kunnen naturaliseren, gelden een aantal voorwaarden.

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland met een geldige verblijfsvergunning, of;
 • U bent drie jaar gehuwd en samenwonend met een Nederlander;
 • U hebt uw inburgeringsdiploma behaalt, of bewijs dat u hiervoor vrijstelling hebt gekregen;
 • U hebt de afgelopen 5 jaar in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf;
 • U moet afstand doen van uw huidige nationaliteit (op deze regel zijn enkele uitzonderingen);
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen.

Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning te hebben.

Afspraak maken

Voordat u een afspraak maakt, neemt u eerst telefonisch contact op met burgerzaken, via het telefoonnummer 14 0511 om een aantal vragen te doorlopen. Een medewerker van burgerzaken plant dan een afspraak met u in, voor de aanvraag voor naturalisatie. U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen. U betaalt de kosten op dezelfde dag dat u uw aanvraag indient op het gemeentehuis.

De naturalisatieceremonie

Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland be√ędigde vertaler.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De actuele kosten vindt u op www.ind.nl

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Voor de voorwaarden en meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl.

Links

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?