Overlijden, aangifte

Home > Inwoners > Overlijden, aangifte

Overlijden, aangifte

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Overlijdensaangifte voor uitvaartondernemers

Storing eHerkenning voor uitvaartondernemers

Op dit moment kunt u misschien niet inloggen met eHerkenning. Lukt het niet? Dan kunt u de overlijdensaangifte niet online doen. Maak in dat geval een afspraak om de aangifte op het gemeentehuis te doen. Bel ons op 14 0511. Houd er rekening mee dat het gemeentehuis beperkt open is. Onze excuses voor het ongemak.

Overlijdensaangifte

Wanneer iemand is overleden doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP).

Als nabestaande overlijdensaangifte doen

Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte van overlijden. Maar als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Bel ons voor een afspraak op 14 0511.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wie mag de aangifte doen?

De uitvaartondernemer óf u doet de aangifte bij de gemeente. Meestal moet dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente.

Overlijden in het buitenland

Is een inwoner uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

Het verlof tot begraven of cremeren wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar begraving of crematie plaatsvindt.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Maak eerst een afspraak bij de gemeente, neem tijdens deze afspraak de volgende documenten mee:

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • uw geldige legitimatiebewijs
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • eventueel uw trouwboekje

Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

De overlijdensakte en verlof tot begraven of cremeren

Als wij het overlijden hebben geregistreerd dan geven we twee documenten af: een afschrift van de overlijdensakte en een verlof tot begraven of cremeren. Het afschrift van de overlijdensakte gaat naar de nabestaanden. Dit is een officieel document dat de nabestaanden nodig hebben bij de afhandeling van allerlei zaken: het is het bewijs van overlijden.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

  • Aangifte doen is gratis.
  • Een uittreksel kost € 13,80.