Persoonsgebonden budget (PGB)

Home > Inwoners > Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB)

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Een persoonsgebonden budget is geld (een budget) waarmee mensen zelf ondersteuning en begeleiding regelen en betalen. Dit kan zijn voor jeugdzorg of vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Sinds 1 januari 2015 zijn er  een aantal zaken rondom het PGB veranderd.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Trekkingsrecht

1 januari 2015 is het zogenaamde ‘trekkingsrecht’ ingevoerd. Dit houdt in dat de SVB (Sociale Verzekerings Bank) het geld van het PGB ontvangt en de facturen betaald. Het geld wordt dus niet meer rechtstreeks op de bankrekening van de gebruiker gestort.

Declareren

Bekijk hier informatie over het declareren.

PGB na 1 januari 2015

Binnen de WMO blijft de mogelijkheid voor een PGB bestaan. De regels veranderen wel. De gemeente kijkt of de ondersteuning geboden kan worden door de zorgaanbieder die de burger wenst. Dit is de zogenaamde zorg in natura. Wie toch nog een PGB wenst, moet dit geld zelf goed kunnen beheren. Ook binnen de nieuwe jeugdwet blijft het PGB bestaan, alleen worden de voorwaarden strenger.

Meer weten?

Wie meer wil weten over de veranderingen op het gebied van de PGB kan uitgebreide informatie vinden op de website van Sociale Verzekeringsbank. De SVB heeft een servicecentrum PGB dat helpt met de administratie. Deze informatie is te vinden op www.svb.nl/pgb.

Lees hier meer over het persoonsgebonden budget.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?