Reclame plaatsen

Home > Inwoners > Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

U  mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.


Verkiezingen

In de gemeente Achtkarspelen zijn reclame-uitingen rond de verkiezingen uitsluitend toegestaan op de publieke aanplakborden die op 15 verschillende locaties in de gemeente staan. In Buitenpost en Surhuisterveen staan 3 aanplakborden, in Harkema 2 en in de overige dorpen staat 1 bord. De exacte locaties kun je vinden op de plattegrond. De borden worden ongeveer 4 weken voor de verkiezingen geplaatst. 

Buiten deze borden mogen geen posters worden geplaatst/geplakt in de openbare ruimte, dus niet op lantaarnpalen, bushokjes, kastjes van de kabeltelevisie e.d. Wel mogen er, uiteraard met toestemming van de betreffende eigenaar, posters op een woning, gebouw, winkel e.d. worden geplakt of borden op een (particulier) terrein worden geplaatst. Hierbij moet uiteraard de verkeersveiligheid niet in het gedrang komen, de borden mogen het zicht niet wegnemen voor de automobilisten en het overige verkeer. Ook de omwonenden mogen geen hinder ondervinden van de borden.

De posters voor de centrale verkiezingsborden kunnen in geprinte vorm (A2 formaat) worden aangeleverd bij Stichting Maatschappelijke onderneming Achtkarspelen (MOA) in Surhuisterveen. Zij verzorgen het beplakken en plaatsen van de verkiezingsborden. Het adres van MOA is Molenweg 6a1, 9231 HS Surhuisterveen, telefoonnummer 0512-232600, email: info@moa-werkt.nl

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD.. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. De volgende gegevens zijn nodig voor de aanvraag:

  •     waarom u reclame wilt plaatsen;
  •     de plaats van de reclame (op een kaart);
  •     hoe groot de reclame is;
  •     een tekening of een foto van de reclame.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor een reclamebordenverordening vindt u in de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

  • De reclame past niet in de omgeving;
  • De reclame past niet bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • De reclame stoort weggebruikers;
  • De reclame brengt schade toe aan de weg;
  • De reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.

Formulier en links

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?