Rioolheffing

Home > Inwoners > Rioolheffing

Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Is uw woning of bedrijfsgebouw aangesloten op het riool of op een IBA? Dan betaalt u rioolheffing.

Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, betaalt de gemeente de kosten voor inzameling en transport van hemel- en afvalwater en de zuivering van afvalwater.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Elk jaar krijgt u een gemeentelijke belastingaanslag. Deze kunt u automatisch laten afschrijven of betalen via overboeking.

Kwijtschelding aanvragen

De gemeente Achtkarspelen heeft een kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen is hele of gedeeltelijke kwijtschelding van de rioolheffing mogelijk.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

€ 167,28 per perceel

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

De rioolheffing wordt ook gevraagd voor het systeem voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA). Woningen en bedrijven die niet op het riool zijn aangesloten, hebben vaak zo'n IBA.

Links