Sportaccommodaties en velden huren

Home > Inwoners > Sportaccommodaties en velden huren

Sportaccommodaties en velden huren

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Achtkarspelen heeft een aantal binnen- en buitensportaccommodaties die verhuurd kunnen worden. Het huurreglement voor sporthallen en gymzalen in Achtkarspelen vindt u rechts op deze pagina.

Een sportaccommodatie huren

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

U kunt sportaccommodatieverhuur aanvragen met het digitale aanvraagformulier Sportaccommodatieverhuur.

Sportaccommodaties in Achtkarspelen

Een overzicht van alle sportvoorzieningen in Achtkarspelen vindt u in de online gemeentegids onder sporthallen en gymzalen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).

Structureel of incidenteel

De overdekte sportaccommodaties worden door het basis- en voortgezet onderwijs gebruikt maar kunnen ook structureel of incidenteel (per uur) worden verhuurd. Structureel wil hier zeggen:

  • voor een langere periode (een seizoen of 26 weken);
  • op vaste tijden. Deze vaste tijden hebben betrekking op de avonduren en in de weekenden. Gymlokalen kunnen gehuurd worden vanaf 14.15 uur (in verband met het continu rooster van de meeste scholen). Sporthallen kunnen gehuurd worden vanaf 16.30 uur (wegens gebruik van het Voortgezet Onderwijs).

De buitensportaccommodaties hebben vaste gebruikers en kunnen ook incidenteel worden verhuurd.

Voorwaarden

Voor het toekennen van uw aanvraag zijn er de volgende uitgangspunten:

  • incidenteel gebruik mag niet in strijd zijn met de huurovereenkomst van de vaste gebruiker(s);
  • als gebruiker mag u geen schade veroorzaken;
  • bij structurele verhuur wordt voor de overdekte sportaccommodaties een overeenkomst gesloten voor maximaal één seizoen dat loopt van augustus tot en met juni;
  • bij structurele verhuur van onoverdekte sportaccommodaties wordt een overeenkomst gesloten voor maximaal 1 jaar, dat loopt van 1 januari tot 1 januari;
  • voor incidenteel gebruik wordt ook een huurovereenkomst opgesteld.

De accommodaties zijn in 2020/2021 gesloten op

5 december

Vanaf 16.00  

Sinterklaasavond

25 december   

Gehele dag                

1e Kerstdag

26 december 

Gehele dag                

2e Kerstdag

31 december           

Vanaf 15.00 uur

Oudejaarsavond

1 januari

Gehele dag                

Nieuwjaarsdag

2 april        

Gehele dag

Goede Vrijdag

4 april           

Gehele dag                

1e Paasdag

5 april        

Gehele dag                

2e Paasdag

27 april        

Gehele dag                

Koningsdag

5 mei         

Gehele dag                

Bevrijdingsdag

13 mei            

Gehele dag                

Hemelvaart

23 mei       

Gehele dag                

1e Pinksterdag

24 mei           

Gehele dag                

2e Pinksterdag

10 juli t/m 22 augustus Gehele periode Zomervakantie 2021
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor het huren van sportaccommodaties vindt u in het document ​Tarieven sportaccommodatieverhuur Achtkarspelen 2020.pdfpdf(129,41 KB)