Straatverlichting

Home > Inwoners > Straatverlichting

Straatverlichting

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

In de gemeente Achtkarspelen staan ongeveer 4.500 lichtmasten die wegen en trottoirs ’s avonds en ’s nachts verlichten. Deze lichtmasten zijn het eigendom van de gemeente. Jaarlijks wordt er preventief onderhoud uitgevoerd om storingen zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een lamp stuk gaat of om een andere reden niet brandt. Mogelijke oorzaken zijn vandalisme, aanrijdingen of een onvoorzien mankement. Wanneer er meerdere lampen niet branden is er vaak sprake van een netwerkstoring.

Bent u een niet werkende lichtmast tegengekomen? U kunt uw melding digitaal aan ons doorgeven. Gebruik hiervoor het formulier melding Openbaar Gebied.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Storing openbare verlichting

Ziet u een storing aan de openbare verlichting? U kunt uw melding digitaal aan ons doorgeven. Gebruik hiervoor het formulier melding Openbaar Gebied. Na het versturen van het formulier wordt uw melding zo snel mogelijk in behandeling genomen. Bij het invullen van het formulier kunt u aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden van de afhandeling van uw melding.

U kunt voor het doorgeven van uw melding ook bellen naar telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). De medewerkers van het Klant Contact Centrum registreren dan uw melding.

Gegevens die wij graag van u willen weten

Als u een storing wilt melden, geef dan de volgende gegevens van de lichtmast door:

 • Plaatsnaam;
 • Straatnaam;
 • Lichtmastnummer (staat op iedere lichtmast);
 • Beschrijving probleem/situatie (doet een lantaarnpaal het niet meer? Is de verlichting in de gehele straat uit? Is er zichtbare schade?).

Wat gebeurt er na uw melding?

Afhankelijk van de aard van de storing wordt deze gemeld aan onze aannemer of aan de netbeheerder (Liander). Er zijn twee soorten storingen:

 • Bovengrondse storing: dit is vaak een defecte lamp. Deze storingen worden binnen twee weken hersteld;
 • Ondergrondse storing: dit is een storing aan het ondergrondse elektriciteitsnetwerk waardoor er vaak meerdere lampen uit zijn (kabelstoring). Het herstellen van deze storingen ligt wat ingewikkelder en kan daardoor langer duren.

Ondergrondse storingen

Alle lichtmasten zijn aangesloten op het kabelnetwerk van Liander. Dat bedrijf is de kabelbeheerder van alle kabels in de gemeente waardoor woningen en bedrijven stroom krijgen. De gemeente mag geen reparaties uitvoeren aan het kabelnetwerk van Liander. Wanneer de openbare verlichting uit is door een storing in dit kabelnetwerk, dan meldt de gemeente dit bij Liander. Liander verdeeld de storingen in drie vormen van urgentie:

1. Zeer urgente storing

Voorbeelden:

 • een ondergrondse beschadiging van de kabel;
 • een hele wijk in het donker;
 • een (verkeers)onveilige situatie.

Bij een zeer urgente storing is een monteur binnen twee uur ter plaatse en stelt de situatie veilig. Wanneer hij het probleem niet kan oplossen, dan zakt de situatie een of twee stappen op de “urgentieladder”.

2. Urgente storing

Voorbeelden:

 • een straat of straatdeel zit in het donker;
 • een enkele lichtmast op een belangrijke plek;

Bij een urgente storing hanteert Liander de regel: “Vandaag gemeld, volgende werkdag hersteld”. Ook dat kan soms tegenvallen. Zo gaat de reparatie bijvoorbeeld langer duren wanneer de levering van stroom aan derden daarvoor onderbroken moet worden.

3. Niet urgente storing

Voorbeelden:

 • een enkele lichtmast brandt niet;
 • lichtmasten branden overdag.

Liander heeft als regel, dat een niet urgente storing binnen tien werkdagen is verholpen.