Subsidie mienskipsinitiatieven

Home > Inwoners > Subsidie mienskipsinitiatieven

Subsidie mienskipsinitiatieven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Achtkarspelen hecht waarde aan wat er leeft onder haar inwoners en heeft daarom €50.000,- beschikbaar gesteld om initiatieven, ideeën en activiteiten die leven onder inwoners te stimuleren. Het gaat dan om activiteiten die inwoners ten goede komen of de buurt verbeteren.

Heeft u een goed idee en wilt u zich inzetten voor een betere leefomgeving? Vraag dan subsidie aan!

Het aanvragen van deze subsidie is mogelijk met het online aanvraagformulier.

Vraag subsidie aan

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Om voor de regeling Mienskipsinitiatieven in aanmerking te komen zijn er een aantal spelregels:

  • De subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen (verenigingen en stichtingen) zonder winstoogmerk.
  • Het initiatief of de activiteit draagt bij aan het versterken van de sociale samenhang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ideeën om elkaar gemakkelijker te ontmoeten en/of het bevorderen van de betrokkenheid en inzet van inwoners bij de leefbaarheid in hun buurt of dorp.
  • Initiatieven zijn voor en door inwoners georganiseerd, geregeld en gefinancierd.

Bekijk de Subsidieregeling Samenleving voor alle voorwaarden rondom de subsidie.

Gebruik het online aanvraagformulier subsidie mienskipsinitiatieven om subsidie voor uw initiatief, project of activiteit aan te vragen (minimaal acht weken voordat de activiteit plaatsvindt).

Tips voor financiering

U bent zelf verantwoordelijk voor de financiering. Mogelijk is er subsidie beschikbaar, zoals:

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de subsidie? U kunt hierover contact opnemen met mevrouw A.D. Winius. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0511.