Subsidie Sociaal Cultureel Werk

Home > Inwoners > Subsidie Sociaal Cultureel Werk

Subsidie Sociaal Cultureel Werk

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Het aanvraagformulier voor subsidie sociaal cultureel werk in dorpen is bedoeld voor het aanvragen van subsidie voor de uitvoering van sociaal culturele activiteiten in dorpen, welke worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Uw aanvraag voor 2020 moet vóór 1 maart 2020 bij ons binnen zijn.

Vraag subsidie aan

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Wilt u subsidie aanvragen voor meer dan € 5.000? Dan dient u achteraf een verantwoording in te leveren. De verantwoording moet voorzien zijn van een verslag met daarin een beschrijving van de daadwerkelijk georganiseerde activiteiten en een financieel verslag. Uw verantwoording over het jaar 2019 moet vóór 1 april 2020 bij ons binnen te zijn.

Alleen stichtingen en verenigingen kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan voor sociaal-cultureel werk? Dan dient u bij uw aanvraag een kopie van de oprichtingsakte meesturen. Heeft u al eerder subsidie voor sociaal-cultureel werk ontvangen? Dan hoeft u dit niet mee te sturen.

In de Subsidieregeling Samenleving kunt u nalezen voor wie de subsidie is bedoeld en wat de andere eisen zijn voor het aanvragen van deze subsidie.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen via gemeente@achtkarspelen.nl of via telefoonnummer 14 0511.