Takken of snoeiafval verbranden

Home > Inwoners > Takken of snoeiafval verbranden

Takken of snoeiafval verbranden

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u snoeihout verbranden? Vanwege het broedseizoen mag u snoeihout verbranden tussen 15 juli en 1 april, als u zich houdt aan een aantal regels.

Melding snoeihout verbranden doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Doe uw melding met het digitale formulier ‘snoeihout verbranden’.

Als u de melding liever op papier doet kunt u het formulier downloaden.

Hoe verloopt de melding?

Als uw melding is binnengekomen worden uw gegevens beoordeeld door de gemeente. Als de gemeente akkoord is dan krijgt u de originele aanvraag weer teruggestuurd, inclusief de toestemming.

Wanneer mag ik branden?

Snoeihout verbranden mag in de gemeente Achtkarspelen als u zich houdt aan een aantal algemene voorschriften en als het verbranden buiten de bebouwde kom plaatsvindt. Ook moet u in het bezit zijn van een geldige ontheffing van de gemeente. De precieze voorschriften vindt u onder 'Wat ook van belang kan zijn'.

Op 1 april begint het officiële broedseizoen. Tijdens het broedseizoen mag er geen snoeihout worden verbrand omdat er een grote kans is dat vogels inmiddels nesten in de bulten hout hebben gemaakt of dat andere dieren er een onderkomen in hebben gevonden. Het is in de Flora- en faunawet verboden om nesten en dergelijke te vernielen of te verstoren. Het broedseizoen duurt tot 15 juli. Vanaf die datum mag er weer snoeihout worden verbrand.