Topregeling

Home > Inwoners > Topregeling

Topregeling

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De Topregeling is er voor inwoners van Achtkarspelen die de afgelopen 3 jaar een laag inkomen hebben gehad. De regeling zorgt ervoor dat u kunt meedoen aan sport, educatie of aan sociaal-culturele activiteiten.

Voldoet u aan de hieronder beschreven voorwaarden? Dan kunt u € 101,- per jaar krijgen als u kunt laten zien dat u kosten heeft gehad aan bijvoorbeeld de activiteiten die hieronder staan genoemd. 

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar zijn verstrekkingen mogelijk via Leergeld.

Vraag de Topregeling aan

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Heb ik recht op de Topregeling?

U dient te voldoen aan de volgende voorwaarden voor de Topregeling:

 • U bent inwoner van Achtkarspelen;
 • De regeling is voor personen van 18 jaar en ouder en hun kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor kinderen van 4 tot 18 jaar is er een regeling mogelijk via Leergeld;
 • Bekijk de tabel om te bekijken of u met uw inkomen (met een maximale bijstandsnorm van 130%) in aanmerking komt voor de Topregeling;
 • U (dit geldt voor alle leden in het gezin) heeft niet meer vermogen dan:
  • alleenstaande € 6.225,-.
  • alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden € 12.450.-.
 • U heeft de afgelopen 3 jaar een inkomen op het sociaal minimum;
 • Uw vermogen in de eigen woning bedraagt maximaal € 52.500,-.

Waar kan ik het bedrag van de Topregeling aan uitgeven?

Door de regeling is het voor u mogelijk om mee te doen aan de activiteiten van, of gebruik te maken van:

 • verenigingen op het gebied van sport, cultuur of ontspanning;
 • een ouderenvereniging;
 • een peuterspeelzaal;
 • een bibliotheek;
 • een muziekschool met huur van een muziekinstrument;
 • een zwembad;
 • een museumbezoek;
 • cursussen, behalve beroepsgerichte cursussen;
 • andere activiteiten die volgens de gemeente bijdragen aan meedoen in de maatschappij.

Hoe vraag ik de Topregeling aan?

U kunt de regeling per persoon één keer per jaar aanvragen met het aanvraagformulier. We raden u aan om de aanvraag pas te versturen wanneer u het volledige bedrag van € 101,- kunt verantwoorden met bewijsstukken. Dit voorkomt dat we u een lager bedrag kunnen toekennen. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via telefoonnummer 14 0511.

Het ingevulde formulier verstuurt u naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 2313, 9250 VZ Buitenpost.

Heeft u hulp nodig bij het bepalen of u aan de voorwaarden voor de Topregeling voldoet? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het Gebiedsteam of met SUSKA.

Wanneer krijg ik bericht?

Als wij het formulier hebben ontvangen krijgt u zo snel mogelijk bericht of u wel of niet voor de vergoeding in aanmerking komt.