Uittreksel persoonsgegevens BRP

Home > Inwoners > Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms heeft u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. Heeft u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Aanvraag Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Bent u uitgeschreven als inwoner van Nederland? Dan kunt u bij een aantal landelijk vastgestelde gemeenten een uittreksel uit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) aanvragen met uw vertrekgegevens. U wordt dan ingeschreven als niet-ingezetene.

Vraag uittreksel aan (DigiD nodig)

Verschil uittreksel Basisregistratie personen  en uittreksel (afschrift) burgerlijke stand

Een uittreksel BRP is een verklaring waarin staat wat de persoonsgegevens van een inwoner zijn. Het gaat hierbij onder andere om naam, adres en woonplaats. Ook is het mogelijk om hierop deze gegevens te zetten voor alle gezinsleden, of de woonhistorie. Dit uittreksel wordt uitgegeven in de gemeente waarin de persoon woont.

Een uittreksel/afschrift uit de Burgerlijke Stand bevat gegevens over geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding en overlijden. Dit uittreksel wordt afgegeven in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Uittreksel online aanvragen

Vraag het uittreksel aan met het online formulier (DigiD nodig). U krijgt het afschrift thuisgestuurd binnen een week nadat wij het formulier hebben ontvangen.

Aanvragen via de balie: maak een afspraak!

U kunt het uittreksel ook aan de balie van het gemeentehuis aanvragen. U kunt het document direct na aanvraag meenemen. U kunt ook iemand anders machtigen om het uittreksel voor u aan te vragen. Maak hiervoor een afspraak. Nadat u de afspraak heeft gemaakt, krijgt u een bevestiging op uw e-mailadres.

Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie?

Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Uittreksels niet nodig bij inschrijving leerling bij scholen

Ook dit jaar zijn er nog steeds scholen die afschriften of uittreksels vragen aan leerlingen die zich willen inschrijven op school. Schooladministrateurs stelden eerder dit nodig te hebben voor uitvoering van één bepaalde subsidieregeling. Deze eis is vervallen, er is nu geen enkele noodzaak meer om een uittreksel in te leveren bij de school.

Aanvragen uittreksel voor kinderen

Ouders kunnen, als zij zijn ingeschreven op hetzelfde adres, voor hun minderjarige kinderen een uittreksel aanvragen. Geef in het formulier aan dat u het uittreksel voor uw kind aanvraagt. Geef hierbij wel de naam en de geboortedatum van het kind aan.

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is hetzelfde als een uittreksel persoonsgegevens. U kunt in het digitale formulier aangeven of u een bewijs van Nederlanderschap wilt ontvangen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Wat moet ik meenemen?
Aanvragen Meenemen
Langskomen in gemeentehuis
Gemachtigde
  • De gemachtigde moet meerderjarig zijn en een legitimatiebewijs meenemen
  • Pinpas
  • Een afspraak

Schrijf een brief waarin staat:

  • waarom u het uittreksel nodig heeft
  • de naam van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (de gemachtigde)
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde op de brief

De gemachtigde neemt de brief mee naar de gemeente sámen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Digitale aanvraag € 7,90

Persoonlijk bij de balie € 12,90

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?