Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

 • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

Geef uw verhuizing door (met DigiD)

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Online doorgeven

Als u binnen of naar de gemeente verhuisd dan geeft u dit digitaal door met het online verhuisformulier (DigiD nodig).

Na het invullen en versturen van dit formulier is uw verhuizing digitaal doorgegeven. Als het formulier bij de gemeente is aangekomen krijgt u hiervan automatisch een bevestiging in uw mailbox. U kunt uw (gewijzigde) gegevens inkijken via mijn.overheid.nl. Wij passen de gegevens aan op uw verhuisdatum. Het kan een paar werkdagen duren voordat de nieuwe gegevens zichtbaar zijn op mijn.overheid.nl.

Schriftelijk doorgeven

U kunt er ook voor kiezen om de verhuizing schriftelijk aan ons door te geven. Dit doet u met het verhuisformulier onder 'Formulier en links' op deze pagina. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

Langskomen op het gemeentehuis: maak een afspraak!

Voor het doorgeven van een verhuizing kunt u ook langskomen. Maak hiervoor een afspraak.

Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland

Komt u vanuit het buitenland naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een Burgerservicenummer (BSN) nodig voor uw contact met de Nederlandse overheid. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl en is bedoeld voor personen die niet langer dan 4 maanden in Nederland blijven.

Wie mag de verhuizing doorgeven?

De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij beide naar hetzelfde adres verhuizen);
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij beide naar hetzelfde adres verhuizen);
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij beide naar hetzelfde adres verhuizen);
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
 • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.
 • Let op: bij het online doorgeven van een verhuizing moet elke persoon de verhuizing voor zichzelf doorgeven.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Niet getrouwd/geen geregistreerd partnerschap

Niet getrouwde en niet-geregistreerde partners kunnen niet voor elkaar een verhuizing doorgeven. U moet in dit geval allebei apart digitaal de verhuizing doorgeven. Of beide tegelijk langskomen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Online doorgeven

 • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Verhuisdatum

De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Wie krijgen bericht?

Instanties die in ieder geval bericht krijgen zijn: SVB, Belastingdienst, Waterschap, KvK en zorgverzekeraars en pensioenfondsen waar mensen bij aangesloten zijn.

Formulier en links

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?