Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

 • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Verhuizen naar het buitenland

Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

Geef uw verhuizing door (met DigiD)

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Online doorgeven

Als u binnen of naar de gemeente verhuisd dan geeft u dit digitaal door met het online verhuisformulier (DigiD nodig).

Na het invullen en versturen van dit formulier is uw verhuizing digitaal doorgegeven. Als het formulier bij de gemeente is aangekomen krijgt u hiervan automatisch een bevestiging in uw mailbox. U kunt uw (gewijzigde) gegevens inkijken via mijn.overheid.nl. Wij passen de gegevens aan op uw verhuisdatum. Het kan een paar werkdagen duren voordat de nieuwe gegevens zichtbaar zijn op mijn.overheid.nl.

Schriftelijk doorgeven

U kunt er ook voor kiezen om de verhuizing schriftelijk aan ons door te geven. Dit doet u met het verhuisformulier onder 'Formulier en links' op deze pagina. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

Langskomen op het gemeentehuis: maak een afspraak!

Voor het doorgeven van een verhuizing kunt u ook langskomen. Maak hiervoor een afspraak.

Inschrijven bij kortdurend verblijf in Nederland

Komt u vanuit het buitenland naar Nederland om te werken of te studeren, dan heeft u een Burgerservicenummer (BSN) nodig voor uw contact met de Nederlandse overheid. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl en is bedoeld voor personen die niet langer dan 4 maanden in Nederland blijven.

Wie mag de verhuizing doorgeven?

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Als u onder curatele staat, geeft de curator uw verhuizing door.
 • Als u in de gevangenis zit, geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Let op: bij het online doorgeven van een verhuizing moet elke persoon de verhuizing voor zichzelf doorgeven.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instanties dit zijn. 

Niet getrouwd/geen geregistreerd partnerschap

Niet getrouwde en niet-geregistreerde partners kunnen niet voor elkaar een verhuizing doorgeven. U moet in dit geval allebei apart digitaal de verhuizing doorgeven. Of beide tegelijk langskomen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Online doorgeven

 • uw DigiD

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente uw handtekening op het formulier een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

U vindt hier informatie over: "Wat ook van belang kan zijn"

Wat ook van belang kan zijn

Verhuisdatum

De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Wie krijgen bericht?

Instanties die in ieder geval bericht krijgen zijn: SVB, Belastingdienst, Waterschap, KvK en zorgverzekeraars en pensioenfondsen waar mensen bij aangesloten zijn.

Formulier en links

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?