Versnellingsagenda

Home > Inwoners > Versnellingsagenda

Versnellingsagenda

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De Versnellingsagenda (pdf) is onderdeel van de Regiodeal die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân met het Rijk afgesloten hebben. Met de Versnellingsagenda willen deze overheidspartijen, samen met ondernemers en onderwijsinstellingen, realiseren dat:

  • het BRP in 2025 is toegenomen met € 400 miljoen;
  • het aantal beschikbare banen stabiliseert;
  • de beroepsbevolking op een hoger beroepsniveau werkzaam is;
  • het gemiddeld besteedbaar inkomen toeneemt;
  • het aantal schoolverlaters met een havo of vwo-diploma stijgt;
  • en de gemiddelde WOZ-waarde in deze regio stijgt.

Hoe willen de partijen de doelstellingen van de Versnellingsagenda bereiken?

Door het verstrekken van subsidies aan projecten die voldoende invulling geven aan de benoemde doelen en beoogde resultaten van een businesscase van de Versnellingsagenda willen deze partijen deze doelstellingen in 2025 behaald hebben. Hiervoor is de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân (pdf) opgesteld.

In deze infographic leest u waar subsidie voor aangevraagd kan worden, waar u rekening mee moet houden en hoe het aanvragen van subsidie in zijn werk gaat.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in businesscases. U kunt eenmalig subsidie aanvragen voor activiteiten of een project dat voldoende bijdraagt aan de doelen en beoogde resultaten van één van deze businesscases.

Download hier de businesscases (pdf).

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Er is geen maximum gesteld aan de aan te vragen subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nóóit meer dan 65% van de subsidiabele kosten van het volledige project. Dit betekent dus dat u zelf minimaal 35% van de kosten van het project op een andere wijze moet financieren, bijvoorbeeld door inbreng van eigen middelen, inbreng van arbeid en/of bijdragen van derden.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Dit hangt af van de hoogte van de aan te vragen subsidie. De Subsidieregeling Versnellingsagenda maakt namelijk onderscheid tussen subsidies tot en met € 5.000 en subsidies vanaf € 5.000. Subsidies tot en met € 5.000 kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden.

Voor het aanvragen van subsidies vanaf € 5.000,- wordt jaarlijks een aantal keer de regeling opengesteld: in januari, mei en september. Dit betekent dat subsidieaanvragen uiterlijk op de laatste dag van de betreffende maand ontvangen moeten zijn.  In 2020 wordt de subsidieregeling opengesteld op 17 juni en 1 september. Dit betekent dat subsidieaanvragen voor de 1e periode vóór 16 juli 2020 om 17.00 uur en voor de 2e periode vóór 30 september om 17.00 uur ontvangen moeten zijn. Subsidieaanvragen kunnen alleen worden ingediend wanneer de regeling is opengesteld.

Wanneer eindigt de subsidieregeling?

De subsidieregeling vervalt per 1 januari 2024.

Kan ik hulp krijgen bij het uitwerken van mijn idee?

Ja, voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van uw idee kunt u contact opnemen met Stichting Qop. Het team van Qop kijkt of uw idee inhoudelijk past binnen één van de businesscases van de Versnellingsagenda en kan adviseren bij de uitwerking van het idee tot een concrete activiteit of project. Deze ondersteuning is gratis.

Let op! 
Subsidie vanaf € 5.000 kan alleen aangevraagd worden wanneer de subsidieregeling is opengesteld. De regeling wordt ieder jaar opgesteld in de maanden januari, mei en september, van de eerste tot en met de laatste dag van de maand. Bij een aanvraag van deze grootte moet een advies van Stichting Qop gevoegd worden. Mail hiervoor naar info@qop.nl

Vraag uiterlijk een week voor de inlevertermijn advies aan bij Qop. Dan krijgt u op tijd een reactie. Stuurt u in de laatste week voor de inlevertermijn uw projectplan naar Qop, dan kunnen zij niet garanderen dat u het advies op tijd ontvangt.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Noardeast-Fryslân (pdf) en de Subsidieregeling Versnellingsagenda (pdf). Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie aangevraagd kan worden, verplichtingen voor een subsidieontvanger en redenen waarom een aanvraag kan worden geweigerd.

Documenten bij de Subsidieregeling Versnellingsagenda:

Veelgestelde vragen

Stichting Qop heeft een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet. Lees ze op Qop.nl (opent nieuw venster).

Waar stuur ik een subsidieaanvraag naartoe?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling namens de vier gemeenten en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar het subsidiebureau van de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân per adres:

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 13
9290 AA Kollum

U kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Contactinfo

Voor vragen over de subsidieregeling of het aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met het subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer van de gemeente Noardeast-Fryslân: 0519-298888. U kunt ook een e-mail sturen naar info@noardeast-fryslan.nl.