Concept welstandsnota bouwen in Achtkarspelen

Home > Inwoners > Ruimtelijke plannen > Concept welstandsnota bouwen in Achtkarspelen

Concept welstandsnota bouwen in Achtkarspelen

Er is een nieuw concept-welstandsnota opgesteld ter vervanging van de huidige welstandsnota. Hiermee voldoen we aan de behoefte om deze zowel eenvoudiger in gebruik als informatiever te maken. Daarnaast sorteren we hiermee voor op de komende Omgevingswet waarin de ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Daarbij is er meer ruimte voor maatwerk en vooroverleg.

De concept welstandsnota ligt ter inzage

In de concept-welstandsnota ‘Ontwerpprincipes voor het bouwen in Achtkarspelen’ kunt u lezen hoe het nieuwe welstandsbeleid er uitziet.

De nieuwe welstandsnota is opgedeeld in:

  • Ontwerpprincipes voor kleine bouwwerken
  • 5 in plaats van 17 verschillende welstandsgebieden
  • Voor speciale objecten, zoals reclame, gelden afzonderlijke principes
  • Algemene uitgangspunten

Het is nog een concept, u kunt uw mening geven!

Inzage

Van 9 juli tot en met 2 september 2020 ligt het concept ter inzage. U kunt deze onderaan deze pagina downloaden.

Reactie

U kunt tot en met 2 september een reactie geven op het concept. Dat kan schriftelijk (gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost) of via gemeente@achtkarspelen.nl. Vragen? Bel ons op 14 0511.