Dorpenteam, jeugdteam en participatieteam

Home > Inwoners > Dorpenteam, jeugdteam en participatieteam

Dorpenteam, jeugdteam en participatieteam

Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij de jeugd-, participatie- en dorpenteams van de gemeente Achtkarspelen.

Iedereen moet mee kunnen doen

Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. We doen er dan ook alles aan om dat met onze inwoners mogelijk te maken. Onze medewerkers helpen u op weg om de draad zelf weer op te pakken. Ons doel is om zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners te vergroten en de ondersteuning in onze gemeenten betaalbaar te houden. Daarom kijken we eerst samen naar uw eigen mogelijkheden en uw eigen netwerk. Als het nodig is, zoeken wij met u naar andere ondersteuning om u op weg te helpen. Als het even niet lukt, zijn wij er voor u!


Contactgegevens

Algemene vragen stelt u via het online contactformulier.

De medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur (op vrijdags tot 16.30 uur). U kunt ze bereiken via de volgende telefoonnummers en e-mailadressen van de jeugd-, dorpen- en participatieteams:

Dorpenteam

Telefoon: (0511) 460 767 en 8knoord@dorpenteam8k.nl. Meer informatie vindt u op de pagina Zorg en ondersteuning en op Facebook.

Jeugdteam

Telefoon: (0511) 460 767 en info@jeugdteam8k.nl. Meer informatie vindt u op de pagina Zorg en ondersteuning en op Facebook

Participatieteam

Telefoon: 140511. Meer informatie vindt u op de pagina Werk, bijstand en uitkering.

Crisissituatie

Als er sprake is van een crisissituatie zoekt u contact met:

  • De politie, telefoonnummer 112.
  • Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000 (24/7) of 058-233 37 77. Veilig Thuis is voor informatie en advies over huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling en voor het melden van dergelijke mishandelingen.
  • Spoed4Jeugd, telefoonnummer 0800-776 33 45 (0800-SPOED4J) (24/7). Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Als een kind met spoed moet worden opgevangen, er geen lokale oplossing is of de gemeente niet bereikbaar is, dan kan Spoed4Jeugd worden gebeld.

Najaar 2019: van jeugd-, participatie- en dorpenteams naar gebiedsteams

Als gemeente Achtkarspelen werken we al langer samen met de gemeente Tytsjerksteradiel om de zorg- en ondersteuningsvragen van onze inwoners zo goed mogelijk te beantwoorden. Om u nog beter van dienst te zijn gaan onze jeugd-, participatie- en dorpenteams dit najaar samen verder in gebiedsteams. Zij staan klaar voor alle inwoners in onze gemeenten, voor jong en oud. Of het nu vragen zijn over werk en inkomen, zorg, opvoeding, dagbesteding of de aanvraag van een WMO-voorziening, voor alle vragen kunt u in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel straks terecht bij de sociaal werkers in de gebiedsteams. Er is op deze manier één ingang voor alle vragen en u hoeft niet langer van loket naar loket.

Meer informatie over de gebiedsteams leest u in de online informatiekrant